Zerbitzuen araudia

2006Ko urtarrilaren 23ko ebazpena, kirol zuzendaritza nagusiak ezartzen dituen zerbitzuak eta instalazioak erabiltzeko arauak (kirol kontseilu gorena.

2005Eko abuztuaren 2ko ministro-agindua, ezartzen diren prezio publikoen bidez ordaindu beharreko kirol kontseilu gorenak emandako zerbitzu jakinen, bosgarren atalean ezartzen denez "zerbitzuak ematea" arauen arabera egingo da; horretarako, kirol zuzendaritza nagusiaren bidez onartuko dira.

Instalazioak erabiltzeko egingo da ondorengo arauen arabera:

Primera.- honako lehentasun-hurrenkera ezarri da (instalazioak erabiltzeko kirol kontseilu nagusiak:

A TALDEA: ESPAINIAKO KIROLARIEK INTERÉS

Barneko edo kanpoko laguntza 1º.- duten kirolariak, kirolari, eta / edo kontzentratuak, madril eta Sierra nevadako C.A.R. C.A.R..

Goi mailako kirolariak 2º.- (DAN) eta espezialitateak paralímpicas olinpikoak, beste Programa eta sartuta).

Goi mailako kirolariak 3º.- (DAN) paralímpicas ez olinpikoak eta ez eskatuz.

Estatuko programetan sartzen Kirolariak 4º.- "Kirol Teknifikazio" babestutako kirol kontseilu gorena.

Kirolari olinpiko selekzio nazionalen kide 5º.- eskatuz.

Kirolari olinpiko ez duten espezialitate 6º.- selekziok.

Hitzarmen bidez Beste erakunde batzuekin 7º.-.

Beste eskaera batzuk 8º.- (beste programa batzuetan federazioaren interesen, teknikariak, Epaileak, etab.).

Bigarren maila batean Segunda.- baimenduko da, instalazioak erabiltzeko kirolari atzerritarrak, baldintza hauek betetzen direnean:

B TALDEA: NAZIOARTEKO KIROLARI

Atzerriko sinatutako hitzarmenen barruan sartzen Kirolariak 1º.- Nazioarteko kirol kontseilu gorenaren eta beste herrialde batzuetan.

Kirol arloan herri erakunde eskudunak eskatuta 2º.- (((Kultura, kirol Batzorde Olinpikoak,...), aldez aurretik dagokion federazioaren balorazio-txostena irudian.

Dagokion federazioaren 3º.- eskatuta, eta horretarako eskatzen den urteko kirol interes funtsatzeko txosten teknikoa.

Dagokion federazioaren egiaztagiria Tercera.- aurrez eskatu eta eskuratu ahal izango dute, instalazioak erabili ohi diren nazioarteko kirolari erabateko – irudian, hala eskatzen badute.

C taldea: NAZIOARTEKO KIROLARI ERABATEKO – OHIA

Kirolari beteranoek ere aitortu zuten 1º.- bizitza aktiboan eta goi-mailako (DAN), nazioarteko lehiaketetan parte hartu zuten, eta Joko eta selekzio nazionalen, proiektuan parte hartu ahal izateko, beste zientzialari talde horrek jarraipena egitea.

Kirolari 2º.- baztertu eta bizitza aktiboan dauden nazioarteko absolutuak ziren.

Erabiltzaile hauek baimenik instalazioen erabilera baldintzatuta egon al dagoen zentroan dagoen

Aginduaren laugarren puntuan jarritako Cuarta.- (prezio publikoei buruzko 2005eko abuztuaren 2an, babestutako kirolariek kirol programak berak esku hartuko da kirol kontseilu goreneko kide diren ondorengo taldeetakoren erreferentziazko biztanleria:

a) goi-mailako Kirol Programak.

Kirolari guztiek (A taldea, lehentasun-ordena puntuetan daude: 1, 2, 3, 5 eta 6.

b) Espainiako kirol Ámbito Programak.

TALDE eta kirolariek 2009ko 4. puntuan aipatutako kasuetan dauden taldean.

c) beste herrialde batzuekin itunak sartutako Kirol Programak

1. TALDEA (B puntuko dauden Kirolariak

Errendimendu handiko zentroen saila izango Da Quinta.- honako erabaki hauek hartzea, aurreko bigarren apartatuan adierazitakoa bete ondoren:

A.- irmoa izango da. Horrelakoetan, erakunde eskatzaileari jakinaraziko dio, Errendimendu handiko zentroen saila: zerbitzuak, kirolariak, ondorioak aintzat hartu beharrekoak eta prestazioak burutu zen (ordutegia, gutxi gorabehera, gauzatzeko baldintzak eta abar).

B.- behin-behineko erreserbarako. emakida Horiek baldintzatuta egongo den egunetan, hogeita bost egun lehenago estaldura behar bada, bigarren puntuan adierazitako lehentasunen arabera, alegia. hala ere, lehen 25 egunetan bere Errendimendu handiko zentroen saila: adierazpenik ez badu berariaz kontrakoa, behin-behinekoa automatikoki gordetzeko erreserban irmo bihurtu zen.

C.- Proposamen alternatiboa Ez dagoenean, zerbitzuak emateko behar diren datetan estaldura. Horrelakoetan, beste data ere aurkeztu ahal izango dira proposamenak.

Zerbitzu guztien balorazio ekonomikoa izango dute dagokien Sexta.- aginduaren arabera (2005eko abuztuaren 2an eta hitzarmenean ezarritako baldintzak.

Faktura, errendimendu handiko zentroen saila, bidezkoa den kasuetan, ezarritako formatu eta jarraibideen arabera egingo da, kasu bakoitzean, zuzendaritza nagusiaren kirol azpiegitura eta administrazio Ekonomikoa (kirol kontseilu gorena.

Denek jakin dezaten argitaratzen da hori.

KIROLETAKO ZUZENDARI NAGUSIA

Rafael Blanco Perea