HCPL Hockey Patíns en Liña 2018

A presente Norma Regulamentaria é de aplicación en todos aqueles campos de hockey patíns en liña que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes para a práctica do hockey patíns en liña e onde se vaian a celebrar competicións da Real Federación Española de Patinaxe (RFEP), nesa modalidade deportiva.

É competencia da devandita Federación a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de hockey patíns en liña. Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación hábil para a práctica deste deporte, para o que se tiveron en conta o Regulamento Internacional vixente e someteuse a consulta da Real Federación Española de Patinaxe (RFEP).

Documento completo para descarga: