Estatísticas, enquisas e informes

Anuario de Estatísticas Deportivas 2019

Acceso aos Anuarios de Estatísticas Deportivas elaborados pola División de Estatística e Estudos da Secretaría Xeral Técnica do Ministerio de Cultura e Deporte.

DEPORTEData. Base de datos

Estatísticas do Ministerio de Cultura e Deporte

Ligazón á páxina de estatísticas do Ministerio Cultura e Deporte, do que depende o CSD.

Enquisas de hábitos deportivos

ENQUISA DE HÁBITOS DEPORTIVOS 2015

Se inclúe neste apartado os principais resultados obtidos da Encuesta de Hábitos Deportivos en España. A enquisa, pertencente ao Plan Estatístico Nacional 2013-2016, diríxese a persoas de 15 anos en diante e a súa finalidade principal é obter indicadores relativos aos hábitos deportivos dos españois.

Para unha correcta interpretación dos resultados pode consultarse a metodoloxía na publicación. 

Data de Publicación: Decembro de 2015