Estatísticas, enquisas e informes

Anuarios de Estatísticas Deportivas

Publicacións elaboradas pola División de Estatística e Estudos da Secretaría Xeral Técnica do Ministerio, que recollen a selección dos resultados estatísticos máis relevantes do ámbito deportivo elaborados a partir das múltiples fontes estatísticas dispoñibles. O interese destes traballos é facilitar unha ferramenta útil para un coñecemento obxectivo da situación do sector deportivo en España e da súa evolución.

Fecha de publicación: 25 de maio de 2023

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPORTEData é unha base de datos con series estatísticas do sector deportes accesibles por Internet, que inclúe información estatística metodolóxica ou numérica, que o Ministerio produce, sistematiza ou difunde. Trátase dun sistema de almacenamento e difusión das estatísticas dispoñibles para este sector análogo ao utilizado na actualidade polo Instituto Nacional de Estatística.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encuesta de hábitos deportivos 2022

La enquisa, pertencente ao Plan Estatístico Nacional 2021-2024, foi realizada polo Ministerio de Cultura e Deporte xunto ao Consello Superior de Deportes, e contou coa colaboración do Instituto Nacional de Estatística no seu deseño de mostras. Dirixida a persoas de 15 anos en diante, a súa finalidade principal é obter indicadores relativos aos hábitos deportivos dos españois. 

Última data de actualización dos datos: 15 de Decembro 2022.

 

Enlaces a enquisas anteriores:

  1. Encuesta de hábitos deportivos 2020
  2. Encuesta de hábitos deportivos 2015
  3. Encuesta de hábitos deportivos 2010
  4. Encuesta de hábitos deportivos 2005

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------