Accesibilidade

A accesibilidade é un obxectivo prioritario do Consello Superior de Deportes. Os contidos do noso portal deben ser accesibles a todos os cidadáns, sen discriminar a ninguén polas súas capacidades ou a tecnoloxía que utilice. 

Este portal foi desenvolvido seguindo as pautas de prioridade 2 de accesibilidade (adecuación ao nivel "AA") definidos na especificación de Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web (WACG) pola iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) do World Wide Consortium (W3C).

No entanto, a mera satisfacción destes criterios non garante por si soa un acceso fácil a todos os nosos contidos, polo que seguimos traballando para tratar de cubrir o maior número posible de prioridades 3 de accesibilidade (adecuación ao nivel "AAA").

Para contactar co servizo de accesibilidade da web do Consello Superior de Deporte, envíe un correo ao servizo de publicación web

Última revisión de accesibilidade: Decembro de 2018

WCAG Validación