La salut en l'esport d'alt nivell protagonitza el sisè episodi del podcast ‘Team Espanya’

Sobre el Centre de Medicina de l'Esport

El Centre de Medicina de l'Esport, únic centre amb caràcter estatal a Espanya, té com a principal objectiu vetllar per la salut dels esportistes espanyols d'alta competició i millorar el seu rendiment esportiu mitjançant la prestació de serveis multidisciplinaris basats en els coneixements més avançats en l'àmbit de la medicina de l'esport.

Ubicado en el recinte de les instal·lacions del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Madrid, porta en funcionament més de 50 anys. Les seves funcions se centren en l'estudi i seguiment dels esportistes d'alta competició respecte a la seva valoració funcional i la protecció de la seva salut, complementades amb recerca, promoció i intervenció en protocols mèdics.

En aquest centre s'efectuen reconeixements mèdic-esportius a més d'1.000 esportistes espanyols cada any, entre Esportistes d'Alt Nivell i Esportistes d'Alt Rendiment, prestant una especial dedicació per la seva ubicació  als esportistes residents al Centre d'Alt Rendiment de Madrid (Residència Joaquín Blume) del Consell Superior d'Esports.

Un reconeixement mèdic complet que inclou: laboratori clínic, antropometría, cardiologia, fisiologia d'esforç, aparell locomotor, diagnòstic per la imatge i dinàmica plantar, i medicina, endocrinologia i nutrició. A més, si així es considera, es realitzen altres exploracions dins de les Unitats de Control del rendiment, Fisioterapia, Psicología i Readaptació física.

Por otro lado, al llarg de la temporada esportiva, es fan proves o exploracions per al control de l'entrenament o el seguiment de certes patologies, a petició dels metges del centre i de les federacions esportives espanyoles.

L'accés dels esportistes als serveis del Centre de Medicina de l'Esport es realitza a través de les federacions esportives espanyoles o d'entitats amb les quals estigui subscrit un conveni específic.

Ciertas exploracions o proves complementàries es realitzen en altres Centres sanitaris concertats amb el CMED.