Centro de Medicamento do Deporte

O Centro de Medicamento do Deporte (CMED) ten carácter estatal e depende de Axenciar Española de Protección da Saúde no Deporte (AEPSAD)