Programes de formació . Beques postgrau i estudiants

El Departament d'Esport i Salut de l'AEPSAD dins de la seva funció de servei públic i reinversió en la societat de l'experiència i coneixement del Centre de Medicina de l'Esport (CMED), realitza una important labor de formació:

  • Mitjançant la convocatòria de Beques de formació destinades a professionals de branques sanitàries (beques de postgrau)
  • A través de Convenis i Acords amb Centres Universitaris pels quals estudiants de Grau i Master (Medicina de l'Esport, Fisioteràpia, Rehabilitació, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Educació Física i l'Esport, etc.) realitzen les seves pràctiques en les instal·lacions del CMED vivint en primera persona l'atenció sanitària a esportistes d'elit nacionals i internacionals.
  • Per mitjà d'estades formatives de Rotació Externa en el CMED, a sol·licitud de Mèdics Interns Residents (d'especialitats com a Cardiologia, Medicina Familiar i Comunitària, Rehabilitació, etc.) poden realitzar al Centre de Medicina de l'Esport.

Per a major informació, consulti amb la Secretaria del Departament d'Esport i Salut de l'AEPSAD a través de l'adreça de correu electrònic:  deporteysalud@aepsad.gob.es