Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Adreça
:
Av. Alcalde Barnils 3/5 - 08174 - Sant Cugat del Vallès
Telèfon
:
+34 93 5891572
E-mail
:
oac@grups.car.edu
Pàgina web
:
https://www.car.edu/
Introducció

DESCRIPCIÓ I FUNCIONS FONAMENTALS

El Centre d'Alt Rendimiento (CAR) és una entitat de dret públic de les regulades en el Capítol III de la Llei 4/85, de 29 de març, que va ser creada per la Llei 13/88, de 31 de desembre (DOGC 1988), amb personalitat jurídica pròpia, que actua en règim d'empresa mercantil i gaudeix d'autonomia en la seva organització.
Su vinculació amb el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya es produeix a través del Departament de la Presidència, al com queda adscrit mitjançant la Secretaria General de l’Esport.

El CAR és funcionalment una estructura de suport de la màxima qualitat cientificotècnica per a l'esport en general i molt especialment per a l'esport d'alt nivell; necessària perquè el nostre esport sigui competitiu i que no és assumible per les federacions i clubs aïlladament. Aquest Centre va iniciar les seves activitats l'any 1987 com un instrument de millora de l'esportista d'alt rendiment, posant a la seva disposició els mitjans materials, tècnics, pedagògics, científics i humans necessaris, vetllant sempre per la seva formació integral i fent arribar a la societat els coneixements generats per aquestes activitats.

QUI SOM

El CAR és un organisme de suport a l'esport perquè sigui competitiu a nivell internacional, optimitzant recursos de la màxima qualitat tècnica i científica. Amb aquesta finalitat, disposa dels mitjans necessaris per a la formació integral dels esportistes i fa que la societat participi dels coneixements generats per les seves activitats.

El Centre d'Alt Rendiment considera la formació acadèmica i humana de cada persona tant o més important que l'estrictament esportiva. Per aquesta prioritat, el Centre posa a la disposició dels seus esportistes les eines necessàries per al seu desenvolupament educatiu. Els esportistes del CAR poden assistir a classes de Batxillerat i ESO en l'Institut situat en les mateixes instal·lacions del CAR, amb un professorat altament qualificat.

El CAR compta amb una residència per a concentracions. Són moltes les seleccions i equips de diferents modalitats esportives (futbol, handbol, voleibol, hoquei, tennis, natació, gimnàstica, taekwondo, etc.), ja siguin catalans, espanyols o de fora de l'Estat, que realitzen les seves concentracions de preparació en el CAR.

El Centre d'Alt Rendiment és una entitat de dret públic de les regulades en el Capítol III de la Llei 4/85, de 29 de març, que va ser creat per la Llei 13/88, de 31 de desembre (DOGC 1088), amb personalitat jurídica pròpia, que actua en règim d'empresa mercantil i gaudeix d'autonomia en la seva organització. El CAR està adscrit a la Secretària General de l'Esport, que té un conveni de finançament amb el Consell Superior d'Esports. 

ORGANITZACIÓ

El Centre d'Alt Rendiment està organitzat en dues grans àrees: Administració, que s'ocupa purament de la gestió del Centre, i Sotsdirecció Tècnica, que s'ocupa de l'àmbit pròpiament esportiu en l'alt rendiment.
La Sotsdirecció Tècnica conté tres àrees: l'Àrea de Ciències, Medicina i Tecnologia; l'Àrea de Formació i l'Àrea de Rendiment Esportiu. Aquestes, al seu torn, estan dividides en departaments. D'altra banda, els departaments de Comunicació, Secretaria, Relacions Externes i Oficina d'Atenció al Client, depenen directament de l'Adreça del Centre.

Adreça:

Avda. Alcalde Barnils, 3-5
08174 - Sant Cugat del Vallès - Barcelona - ESPANYA

Como arribar amb cotxe:

El Centre d'Alt Rendiment se situa en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès, al costat de l'autopista AP-7. El CAR es comunica amb Barcelona mitjançant tres autopistes que són l'AP-7, sortint de Barcelona per la Diagonal, l'AP-2, sortint per la Meridiana, i els Túnels de Vallvidrera (sortida 12/13A). Per l'autopista AP-7 s'enllaça directament fins a l'aeroport.

 Como arribar en transport públic:

Al Centre d'Alt  Rendiment es pot arribar amb trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i de Renfe.

Per arribar amb FGC, cal agafar trens de la línia  Barcelona-Sabadell (S2) o de la línia Barcelona-Universitat Autònoma (S55), que surten de la Plaça de Catalunya de Barcelona, i baixar en l'estació de Sant Joan.

Per arribar amb Renfe, cal agafar els trens de la línia 7 de Rodalies, i baixar en l'estació de Sant Cugat del Vallès.

Informació dels serveis

INSTITUT

La formació integral de l'esportista és un objectiu fonamental del CAR des dels inicis. Es en aquest marc que els serveis educatius adquireixen la seva vital rellevància

Estudios que ofereix l'IES del CAR.

* Enseñanza secundària obligatòria (ESO): Només per a esportistes del CAR.

• Primer cicle: 1º i 2º d'ESO.

• Segon cicle: 3º i 4º d'ESO.

* Batxillerat: Només per a esportistes del CAR, primer i segon de Batxillerat.

* Formació professional: Per a esportistes del CAR i alumnes externs.


A. Ciclo formatiu de grau mitjà "Conducció d'Activitats Físic-esportives en el Mitjà Natural".

Con aquests estudis s'aconsegueix el nivell necessari per conduir clients en condicions de seguretat per senderes o zones de muntanya, on no siguin necessàries tècniques d'escalada i alpinisme, a peu, amb bicicleta o a cavall, aconseguint la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos.
 


B. Ciclo formatiu de grau superior "Animació d'Activitats Físiques i Deportivas".

Enseñar i dinamitzar jocs, activitats físic-esportives recreatives individuals, d'equip i amb implementos, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptant-les a les característiques de l'entorn i dels participants per aconseguir la satisfacció de l'usuari i un nivell competitiu de qualitat en els límits de cost previstos.

*Ensenyaments de Règim Especial d'Esports: Per a esportistes del CAR i alumnes externs.

• Esports de muntanya i escalada. Grau mitjà: 1º i 2º nivell.

• Fútbol. Grau mitjà: 1º i 2º nivell.

• Futbol-sala: Grau mitjà: 1º i 2º nivell.

 

RESIDÈNCIA

La residència és una eina bàsica del CAR, per facilitar als esportistes el fet de compaginar tota la seva activitat, acollint a aquells que venen de fora i també permetent l'estada al centre d'esportistes o grups en concentració.

* 325 places en la residència en habitacions dobles o quàdruples amb bany (TV + Telèfon) i bungalows de 8 o 12 places.

* Pensión Completa.

* Mitja pensió.

* Servicios separats: allotjament i desdejuni, esmorzar, sopar.

 

Servicios del Departament de tutors de residència.

1. Residència

* Control de residència.

* Asignación, distribució i control de les habitacions dels interns.

* Atención als esportistes.

* Gestió de material i sales d'oci.

* Red sense fil.

* Seguiment dels esportistes i comunicació amb federacions i família.

2. Suport a l'estudi:

* Seguiment acadèmic dels esportistes.

* Biblioteca.

* Sales d'estudis.

 

CIÈNCIES, MEDICINA I TECNOLOGIA

Missió

 

• Formar a persones que volen ser esportistes d'elit.

 

• Facilitar mitjançant el suport científic i tecnològic el procés d'entrenament esportiu (físic, tècnic i mental) i l'èxit en la competició.

 

 

Objetivos

 

- Facilitar l'afrontamiento de la competició de manera que els nostres esportistes puguin rendir sota pressió en la mesura de les seves possibilitats.

- Avaluar, monitorar i col·laborar en el control i millora de l'entrenament.

- Col·laborar en la formació integral de l'esportista.

- Generar coneixement en rendiment i salut esportius.

- Difondre el coneixement entre tècnics esportius i públic en general.

 

 

Cartera de Servicios

 

• Servicios Médicos (inclou Medicina, Fisioterapia, Podología, Optometría, Odontología, i Osteopatía).

• Preparació Física.

• Fisiología.

• Nutrició.

• Psicología.

• Biomecànica.

• Tecnología.

 

 

Servicios Médicos

 

Medicina – Assistència

 

- Visita mèdica programada o urgent.

- Revisió de salut.

- Interconsulta especialistes del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

- Activitat quirúrgica (realitzada en el CST).

- Atenció d'infermeria.

- Control de vacunacions i assessorament per a viatges internacionals.

- Infiltracions:

. Àcid hialurónico.

. Plasma ric en plaquetes (PRP).

. Corticoides.

. Grans volums.

- Estudi de creixement: estat madurativo, predicció de talla i edat òssia.

 

Medicina – Pruebas diagnòstiques complementàries

 

- Anàlisi de laboratori de sang i orina.

- Ecografia múscul-esquelètica diagnòstica i intervencionista.

- Exploracions complementàries (realitzades en el CST): radiologia convencional, TAC, RMN, ecografia no múscul-esquelètica, gammagrafia, electromiografía.

- Ecocardiografia (acordo Hospital Clínic de Barcelona i Secretaria General de l’Esport).

- Test de diagnòstic de la síndrome compartimental.

- Test de diagnòstic d'endarderitis.

- Test d'estabilometría.

- Tests de valoració de la força de l'aparell locomotor:

. Isocinéticos.

. Força lumbar.

 

Fisioteràpia

 

- Visita de fisioteràpia programada o prioritària.

- Valoració de fisioteràpia.

- Tractament fisioterapéutico adequat a cada lesió.

- Tractaments de prevenció de la lesió:

. Massatge de recuperació muscular.

. Hidroterapia.

. Estiraments musculars.

. Teràpia manual.

- Tests de l'aparell locomotor:

. Isocinéticos.

. Força lumbar.

. Prevenció de la lesió.

- Planificació de programes de readaptació a l'entrenament.

 

Podologia

 

- Assessoria podológica i desenvolupament d'ortesi.

 

Optometria

 

- Examen visual complet.

- Diseño i programació de l'entrenament visual.

- Lents de contacte.

 

Odontología

 

- Revisió i assessorament de la salut dental.

 

Osteopatía

- Valoració de les alteracions del sistema múscul-esquelètic.

- Tractament homeopático estructural i funcional de la lesió.

 

 

Preparació Física

 

- Planificació i programació de la preparació física mitjançant el disseny d'eines informàtiques.

- Programes d'exercicis físics preventius, de readaptació, de força muscular (generals i específics) i de resistència cardiorrespiratòria, mitjançant el disseny d'eines informàtiques.

- Tests de força màxima: dinamometría (estàtic) i 1RM (dinàmic).

- Entrenaments presencials de preparació física i de readaptació a l'entrenament.

- Disseny d'eines informàtiques per a l'organització i el control del procés d'entrenament esportiu i la programació de la preparació física.

 

 

Fisiología

 

Assistència mèdica

 

- Reconeixement d'aptitud esportiva.

 

Pruebas de valoració funcional

 

- Proves de laboratori:

. Ergometria aeròbica i anaeròbica.

 

- Proves de camp:

. Tests progressius.

. Tests de confirmació.

 

- Espirometría.

- Variabilitat cardíaca.

- Estudi de la composició corporal (tècniques antropométricas, bioimpedancia.

- Estudi de la maduració òssia.

- Lactatemia.

- Hemograma.

- Bioquímica immediata (urea, CK).

- Osmolaritat de l'orina.

 

Control, seguiment mèdic de la permanència en hipòxia.

 

Control, seguiment mèdic i entrenament o valoració en càmera climàtica.

 

Asesoramiento fisiològic de l'entrenament.

 

 

Nutrició

 

- Consell nutricional (anamnesi, enquesta dietètica, anàlisi nutricional, prescripció de dietes individualitzades, estratègies per als canvis de pes).

- Suplementación nutricional.

- Restauració col·lectiva.

 

 

Psicología

 

Servicios orientats a l'optimització del rendiment esportiu:

 

- Optimització de l'afrontamiento de situacions de rendiment (competició).

- Gestió de la motivació.

- Facilitació de l'aprenentatge.

- Facilitació de la rehabilitació d'esportistes lesionats.

 

Servicios destinats a l'avaluació i orientació de sintomatologia clínica:

 

- Avaluació i derivació de casos clínics.

 

Serveis orientats a l'assessorament de tècnics esportius:

 

- Asesoramiento psicològic.

- Psicologia de la salut.

 

 

Biomecànica

 

- Anàlisi i entrenament de la tècnica:

. Videografía, 2D, 3D, velocímetres.

 

- Valoració de la condició física:

. Dinamómetros (galges, plataformes, encoder lineal).

. Dinemática (vídeo, 2D, 3D, fotocélulas, plataformes de contacte, radar).

 

- Valoració dels factors de risc de lesió i la seva prevenció

. Dinàmica inversa.

 

 

Tecnología

 

- Assessoria i assistència tecnològica a l'entrenament.

- Disseny de protocols de comunicació i sistemes informàtics.

- Implantació de solucions tecnològiques aplicades a l'esport.

 

 

Àrea de Recerca

 

Disseny, desenvolupament i execució de projectes de recerca relacionats amb el rendiment i la salut en l'alt nivell esportiu.

 

 

 

 

Instal·lacions

 

La unitat consta de les següents instal·lacions:

 

- Laboratoris de valoració funcional (x2).

- Sala de cineantropometría.

- Càmera climàtica.

- Sala d'avaluacions ventilatorias funcionals.

- Laboratori de biomecànica.

- Taller informàtic i multimèdia 3D.

- Sala de valoració de la força i readaptació.

- Sala de fisioteràpia (zona de boxes, zona de recuperació funcional, zona de propiocepción i zona d'hidroterapia).

- Habitacions d'hipòxia.

- Zona d'aigües i hidroterapia (spa, sauna, contrastos, etc.).

- Sala de reanimació.

- Sala d'ecografia.

- Sales de consultes mèdiques, odontologia i petita cirurgia.

- Sala de Podologia.

- Sala d'Optometria.

- Sala d'Osteopatía.

- Sales de reunions.

- Vestuaris.

- Despatxos.

 

 

SOL·LICITUDS

 

BEQUES TEMPORADA 2012-2013

Deportistas interns, mixts, entrenament i estudis.

Per accedir als serveis del CAR, és necessari ser esportista becat per la corresponent federació o entitat

INSTRUCCIONS PER Al PROCEDIMENT D'ACCEPTACIÓ D'ESPORTISTES DE RÈGIMS PERMANENTS (interns i mixts) EN EL CAR

1. El sol·licitant (Federaciones o altres entitats) ha d'emplenar prèviament el “Document d'Identificació del Sol·licitant”.

2. Es necessari que el sol·licitant (Federaciones o altres entitats) lliurin el llistat d'esportistes per mitjà del documento "Relació nominal d'esportistes en règim permanent (interns i mixts)".

3. El sol·licitant que precisi més informació per sol·licitar el servei, s'haurà de posar contacte amb el Centri d'Alt Rendiment (93 589 15 72) i preguntar per la Secretària de la Unitat d'Esports o per algun assumpte d'estudis amb l'Institut (93 675 39 50)

4. El CAR li confirmarà al sol·licitant (Federaciones o altres entitats) l'acceptació de la seva sol·licitud i, la data en què es podran incorporar els esportistes.

5. L'usuari (l'esportista) es presentarà en el CAR en la data prèviament comunicada amb la documentació corresponent.

6. Cada usuari, és a dir, cada esportista individual, per poder incorporar-se al CAR ha de complir tots els requisits citats.

* Instruccions ingresso esportistes (pdf) (en català)

 

REQUISITS NOVA INCORPORACIÓ (documentació a emplenar pels esportistes)

- Fitxa d'Ingrés (signada)

- Normativa (signada)

- Normes disciplinàries (signades)

- Document d'autorització de sortides (signat)

- Document d'autorització de proves i informes (signat)

- Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat

- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria Individual

- Fotocopia Carnet de Vacunas (per a esportistes interns i mixts)

- Revisió mèdica completa (a realitzar en el CAR. No per als règims estudis i entrenament)

- Revisió psicològica (a realitzar en el CAR. No per als règims estudis i entrenament)

 

NOMÉS EN EL CAS DE VOLER ESTUDIAR EN L'INS CAR CURSOS D'ESO I BATXILLERAT afegir:

- Sol·licitud de matrícula ESO INS CAR

- Sol·licitud de matrícula Batxillerat INS CAR

- Fotocopia Document Nacional d'Identitat

- Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual i nombre de la Seguretat Social

- Fotocòpia de les últimes qualificacions obtingudes

- Fotocòpia del llibre de família (només menors d'edat)

- Fotocòpia del DNI de la mare, pare o tutor (només menors d'edat)

(si es volen realitzar CICLES FORMATIUS O CURS DE TÈCNIC ESPORTIU contactar directament amb l'institut)

 

REQUISITS DE RENOVACIÓ I NOVA INCORPORACIÓ (documentació a emplenar per les federacions)

- Relación Nominal de Deportistas en Règim Permanent (amb totes les dades)

- Document d'Identificació del sol·licitant (amb totes les dades)

 

SERVEI D'ATENCIÓ A l'ESPORTISTA

 

QUÈ ÉS EL SERVEI D'ATENCIÓ A ESPORTISTA (SAE)?

El SAE és un servei gratuït de recolzo en la formació de l'esportista en el vessant acadèmic i/o professional.

És un punt de referència i orientació en temes relacionats amb el projecte professional futur de l'esportista. Un lloc on assessorar-ho i poder fer compatibles els seus objectius professionals futurs i els seus objectius esportius presents.

El SAE és un servei on l'esportista pot assessorar-se durant la seva transició esportiva amb l'objectiu d'orientar-ho i recolzar-ho. El SAE és un servei gratuït de recolzo en la formació integral de l'esportista, que la Secretaria General de l'Esport posa a la seva disposició i que està situat en el CAR de Sant Cugat.

És un punt de referència i orientació en temes relacionats amb el projecte personal, acadèmic i professional de l'esportista.

Un lloc on assessorar-te i poder fer compatibles els teus objectius.

Els serveis que ofereix el SAE són personalitzats i individualitzats, segons l'etapa esportiva i les necessitats de cada esportista:

1. Orientación a la formació acadèmica i/o professional

2. Orientación en la creació d'un projecte personal

3. Seguiment i coordinació amb els programes de tutories per a esportistes de les universitats catalanes.

4. Assessorament en la cerca de treball.

5. Acompañamiento en el procés de retirada de l'esportista

Informació esportiva

ESPORTS

Els esports i les modalitats que tenen el grup permanent en el CAR són: 

 • Atletisme - Combinadas, Lanzamientos,  Marcha,  Mig fons i fons, Salt d'altura, Salt de longitud i triple salt, Salt de perxa, Vallas i Velocitat.
 • Atletisme - discapacitat física i visual
 • Automobilisme
 • Baloncesto
 • Boxeo Amateur
 • Carreras d'orientació
 • Esgrima – Espada, sabre i floret
 • Esquí alpí
 • Gimnàstica - Aerobic, Artística femenina, Artística masculina, Rítmica i Trampolín
 • Golf
 • Halterofília
 • Lluita - Libre olímpica i grecorromana
 • Motociclisme
 • Natació - carreres, waterpolo, sincronitzada, salts i llarga distància.
 • Natació - discapacitat física i visual
 • Patinaje – Hockey Patines,  artístic i  velocitat
 • Pentatlón modern
 • Deportes de Hielo- Skeleton
 • TaekwondoCombate
 • Tennis
 • Tennis de taula
 • Tennis de taula -Discapacitat física
 • Triatlón
 • Paralítics cerebrals - Bocia
 • Tiro olímpic
 • Vela
 • Vóley Playa

 

En verd els esports amb grup d'entrenament en el CAR de Sant Cugat i en vermell els esports que no tenen grup d'entrenament en aquests moments al Centre.

 

Links

En aquest apartat trobéssiu connexions amb altres adreces d'internet relatives a Institucions, Empresas Colaboradoras i unes altres d'interès esportiu o de l'àmbit científic aplicat a l'esport.

INSTITUCIONS

 

CIÈNCIES APLICADES

Visita Virtual

Sant Cugat del Vallés (Barcelona)