ATLo Carreras de Obstáculos

La present norma reglamentària és aplicable a les instal·lacions d'atletisme que continguin pistes de carreres d'obstacles, que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports i on es vagin a celebrar competicions de la Real Federació Espanyola d'Atletisme (R.F.I.A.). És competència d'aquesta Federació l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de carreres d'obstacles. Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica de l'especialitat atlètica de carreres d'obstacles, per a això s'han tingut en compte el Reglament vigent de la Real Federació Espanyola d'Atletisme i el Reglament Internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Real Federació Espanyola d'Atletisme (R.F.I.A.