Polítiques Públiques d'Ordenació

Conté les actuacions que, amb respecte al principi de lleialtat institucional i, per tant, en coordinació amb la resta d'Administracions Públiques