Noves Metes II

NUEVAS METAS II es un programa diseñado para apoyar al deportista de Alto Nivel en el final de su carrera deportiva, sobre todo a aquellos deportistas que presentan ciertas necesidades específicas o reajustes a nivel ocupacional, formativo, financiero y psicosocial.

Noves Metes II pretén que la pràctica esportiva no sigui un factor negatiu per al futur professional i personal dels esportistes d'Alt Nivell.

Noves Metes II proporciona suport als esportistes en el procés de la seva retirada, dotant-los de les eines necessàries que els permetin una integració soci-laboral el més reeixida possible. Els plans d'actuació d'aquest programa són:

  1. Ocupabilitat
  2. Formació
  3. Desenvolupament Personal
  4. Comunicació i promoció.