Noves Metes II

NOVES METES II és un programa dissenyat per a recolzar a l'esportista d'Alt Nivell en el final de la seua carrera esportiva, sobretot a aquells esportistes que presenten certes necessitats específiques o reajustaments a nivell ocupacional, formatiu, financer i psicosocial.

Noves Metes II pretén que la pràctica esportiva no siga un factor negatiu per al futur professional i personal dels esportistes d'Alt Nivell.

Noves Metes II proporciona suport als esportistes en el procés de la seua retirada, dotant-los de les ferramentes necessàries que els permeten una integració soci-laboral el més reeixida possible. Els plans d'actuació d'este programa són:

  1. Ocupabilitat
  2. Formació
  3. Desenvolupament Personal
  4. Comunicació i promoció.