Enseñanzas

Irakaskuntza

Kirol-irakaskuntzak erregimen bereziko irakaskuntza gisa eratzen zuten hezkuntza-sistemaren barruan, kirol teknikariak prestatzeko asmoz, kirol-modalitate edo kirol-espezialitate bati.