Herritarren Parte-Hartzea

Kontsulta-izapidea betetzeko ondorioetarako, 24. artikuluan ezarritakoaren eta harekin bat datozenetan 50/1997 legearen, azaroaren 27koa, Eusko, alegazioak egin eta idazkari hori kirol kontseilu goreneko honetan egoki irizten dio azaroaren 1a baino lehen, honekin batera bidaltzen dugu 2023-proiektuaren zirriborroa:

Lehendakaritzaren ebazpena, kirol kontseilu goreneko, zenbait kirol-formazioak aintzatespena emandako federazio espainiako atletismoko errege federazioa eta lurralde-federazioek 1999 eta 2007 artean.

Lehendakaritzaren ebazpena, kirol kontseilu goreneko, zenbait kirol-formazioak aintzatespena emandako federazio espainiako saskibaloi federazioak eta lurralde-federazioek Errege, 1999. eta 2007.

Posta elektronikoko helbide honetara bidali behar dute alegazioak:titulaciones.deportivas@csd.gob.esgaia: KIROL FEDERAZIO, FORMAZIO ATLETISMO EDO SASKIBALOIA (dagokionaren arabera), azaroaren 1a baino lehenago 2023 ”.