Participación Cidadá

Para os efectos do trámite de consulta, en cumprimento do establecido no artigo 24 e concordantes da Lei 50/1997, do 27 de novembro, de Goberno, e por se considera conveniente formular alegacións neste Consello Superior de Deportes antes do 1 de novembro de 2023, achégase o borrador de proxecto de:

Resolución, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o recoñecemento a determinadas formacións deportivas federativas impartidas pola Real Federación española de atletismo e as Federacións territoriais entre 1999 e 2007.

Resolución, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o recoñecemento a determinadas formacións deportivas federativas impartidas pola Real Federación española de baloncesto e as Federacións territoriais entre 1999 e 2007.

Las alegacións deben remitirse ao correo electrónico: titulaciones.deportivas@csd.gob.es, co asunto: RECOÑECEMENTO FORMACIÓNS DEPORTIVAS FEDERATIVAS ATLETISMO Ou BALONCESTO (segundo corresponda), antes do 1 de novembro de 2023”.