Comissions Mixtes: Transformació en SAD i Paritària

Composició de la Comissió Mixta de Futbol

 

Composició de la Comissió Mixta de Bàsquet

 

Composición de la Comisión Paritaria C.S.D. – L.N.F.P.: Creada en el Protocolo firmado entre el M.E.C.D., el C.S.D. y la L.N.F.P. el 25 de abril de 2012