Guía do Elector a distribuír na sede de votación

Contén instrucións para exercitar o voto

Link: