Guia de l'Elector a distribuir a la seu de votació

Conté instruccions per exercitar el vot

Link: