José Manuel Franco: “La nova del Llei de l'Esport obrirà l'espectre de clubs i societats anònimes esportives que puguen accedir a la competició professional”

El president del CSD, José Manuel Franco, ha comparegut avui a la Comissió de Cultura i Esport del Senat per a explicar les línies generals d'actuació

El president del CSD ha desglossat les reformes legals actualment en tramitació i ha posat en valor la nova Llei de l'Esport, “que dotarà a l'ecosistema esportiu d'una norma útil i eficaç, marcarà les noves directrius per a les pròximes dècades i redefinirà el teixit associatiu i el paper a exercir pels poders públics”    

José Manuel Franco ha situat al binomi Deporte i Salut com a “eix estratègic de les polítiques públiques esportives” i ha destacat el compromís del Govern per la promoció i la defensa de la igualtat efectiva entre hòmens i dones en l'esport

Los  cinc milions d'euros d'increment de pressupost ordinari del CSD per a 2022 aniran destinats íntegrament al desenvolupament de la lliga de futbol femení, la primera amb caràcter professional a Espanya i fruit del compromís del Govern per les polítiques d'igualtat en l'esport

 

Madrid, 11 de novembre de 2021.- El president del Consell Superior d'Esports (CSD), José Manuel Franco, ha comparegut avui a la Comissió de Cultura i Esport del Senat per a explicar les línies generals d'actuació del seu organisme i exposar el diagnòstic obtingut després dels tres primers mesos del seu mandat.

En la seua intervenció, el secretari d'Estat per a l'Esport ha desglossat les reformes legals impulsades pel CSD, entre les quals, al costat de la nova Llei de l'Esport, s'inclouen el  Projecte de Llei Orgànica de lluita contra el dopatge en l'esport, una llei d'ordenació de les professions de l'esport, la regulació del segur obligatori per a esportistes i el Reial decret sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment.

En paraules de José Manuel Franco, “un complet pla de reformes normatives que contribuiran a dissenyar un nou model amb major seguretat jurídica i dotaran a l'ordenament jurídic de l'esport d'una major coherència i una eficàcia real”.

Entre les iniciatives legislatives, el president del CSD ha destacat la nova Llei de l'Esport. “Hem escoltat i analitzat les demandes i inquietuds de tots els col·lectius, ja que creiem que la magnitud del desafiament exigix una resposta comuna. Abans que acabe l'any es podrà conéixer i discutir en seu parlamentària el definitiu Avantprojecte de Llei de l'Esport que marcarà les noves directrius en les pròximes dècades, redefinirà el teixit associatiu i el paper a exercir pels poders públics”, ha assegurat.

José Manuel Franco ha recordat que la nova llei “concedix la possibilitat de participació en competicions de caràcter professional tant a clubs esportius com a societats anònimes esportives, obrint l'espectre d'associacions que poden accedir a la competició professional, i evitant que aquells que han ascendit per mèrits esportius es vegen impedits a participar en la competició, sempre complint unes garanties de solvència i control financer sobre els clubs”.

El text de la nova Llei reconeix expressament el dret a l'activitat física i a l'esport, tant el dret dels esportistes professionals al desenvolupament de la seua activitat laboral com la promoció de l'esport practicat per la ciutadania. El nou marc normatiu contindrà la definició legal de la persona esportista, enumerant els seus drets i obligacions, un verdader estatut de l'esportista i un ampli catàleg que dotarà de seguretat jurídica a les i els esportistes. 

A més la norma establirà un clar repartiment competencial, delimitant les funcions pròpies del Consell Superior d'Esports augmentant les seues facultats de control. Es redefiniran les competències delegades en les federacions esportives espanyoles i en altres entitats contemplant la necessitat de transparència, el bon govern i la responsabilitat social de les institucions esportives.

El text també conté preceptes per a assegurar la igualtat efectiva entre hòmens i dones en el si de l'esport, posant l'accent principalment en alguna situació sagnant com la desprotecció que patixen les dones esportistes embarassades. D'altra banda, es lluitarà contra qualsevol tipus de discriminació que afecte als drets  del col·lectiu de persones LGTBI, com a reconeixement exprés dels poders públics a una societat diversa i plural. 

El futbol, “locomotora de l'esport femení”

José Manuel Franco ha destacat el compromís del Govern per la promoció i la defensa de la igualtat efectiva entre hòmens i dones en l'esport. Un compromís que queda materialitzat en la declaració de professional de la màxima categoria femenina de futbol espanyol.

“Volem que el futbol exercisca de locomotora de l'esport femení en el seu conjunt. Per açò, destinarem enguany la totalitat de l'increment del pressupost ordinari a la posada en marxa de la lliga femenina de futbol”, ha assegurat.

Els cinc milions d'increment del pressupost ordinari del Consell Superior d'Esports aniran destinats íntegrament a la posada en marxa de la lliga professional femenina de futbol. Una competició que, segons ha recodado el secretari d'Estat, “precisa l'acord constitutiu de tots els clubs integrants, que han de presentar una proposta única d'estatuts per a la seua validació”.

Esport i salut com a eix estratègic

“La principal conclusió que hem d'extraure com a societat de l'escenari mundial que ha generat la Covid-19 és que esport i salut han de caminar inexorablement de la mà. Esport i salut han de configurar-se  com a eix estratègic de les polítiques públiques esportives de les pròximes dècades”, ha assegurat José Manuel Franco, al mateix temps que ha recordat que “cada euro invertit en activitat física evita fins a 15 euros de gasto sanitari”.

En este sentit, el Consell Superior d'Esports treballa a articular una estratègia nacional de pràctica esportiva i hàbits saludables.

Pressupost històric per a 2022

En referencia a pressupost del CSD per al pròxim any, José Manuel Franco ha remarcat que es tracta de “una assignació històrica posat que mai abans s'havia fet una aposta sòlida pel sector esportiu a Espanya”.

El CSD comptarà amb 315 milions d'euros, comptant amb 208 milions d'euros de pressupost ordinari i 107 milions d'euros arreplegats en el Pla de Recuperació, la qual cosa es traduïx en un creixement total del 25% respecte del 2021.

La convocatòria principal d'ajuda anual per a les federacions esportives ascendix fins als 55,8 milions d'euros, quasi tres milions d'euros més que en els pressupostos actuals. A més es contempla un augment de més de 50% en les ajudes a federacions per a activitats esportives en edat escolar. A més, s'inclou un increment d'un 12,5% la dotació prevista per al programa nacional de tecnificació esportiva per a ajudar als esportistes més jóvens i la detecció de talents.

L'any 2022, sense jocs olímpics ni paralímpics, el Comité Olímpic Español (COE) veurà augmentades les seues ajudes en un 378% respecte a 2020, mentre que el Comité Paralímpic Español (CPE) triplicarà la seua assignació respecte de l'últim any no olímpic.

Segons José Manuel Franco, “és temps de transformar el nostre model esportiu baix la senda que contempla la Unió Europea cap a una progressiva transició ecològica de les instal·lacions i la   digitalització estructural del sector, amb la finalitat de crear ocupació estable i sostenible i seguir apostant per una igualtat real i efectiva en l'accés i el desenvolupament de la pràctica esportiva, des de la base, al professionalisme”.

“Des del CSD es treballa per i per a l'impuls de l'esport, assumint l'enorme responsabilitat de dissenyar un reeixit futur on l'esport desenvolupe un destacat paper en la recuperació del país. I ho fem perquè creiem en açò, creiem verdaderament en l'esport com a catalitzador social, i element fonamental del desenvolupament humà”, ha conclòs.