José Manuel Franco: “A nova da Lei do Deporte abrirá o espectro de clubs e sociedades anónimas deportivas que poidan acceder á competición profesional”

O presidente do CSD, José Manuel Franco, compareceu hoxe na Comisión de Cultura e Deporte do Senado para explicar as liñas xerais de actuación

El presidente do CSD desagregou as reformas legais actualmente en tramitación e puxo en valor a nova Lei do Deporte, “que dotará ao ecosistema deportivo dunha norma útil e eficaz, marcará as novas directrices para as próximas décadas e redefinirá o tecido asociativo e o papel a desempeñar polos poderes públicos”    

José Manuel Franco situou ao binomio Deporte e Saúde como “eixo estratéxico das políticas públicas deportivas” e destacou o compromiso do Goberno pola promoción e a defensa da igualdade efectiva entre homes e mulleres no deporte

Los  cinco millóns de euros de incremento de orzamento ordinario do CSD para 2022 irán destinados integramente ao desenvolvemento da liga de fútbol feminino, a primeira con carácter profesional en España e froito do compromiso do Goberno polas políticas de igualdade no deporte


 

Madrid, 11 de novembro de 2021.- El presidente do Consello Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, compareceu hoxe na Comisión de Cultura e Deporte do Senado para explicar as liñas xerais de actuación do seu organismo e expor o diagnóstico obtido tras o tres primeiros meses do seu mandato.

En a súa intervención, o secretario de Estado para o Deporte desagregou as reformas legais impulsadas polo CSD, entre as que, xunto á nova Lei do Deporte, inclúense o  Proxecto de Lei Orgánica de loita contra a dopaxe no deporte, unha lei de ordenación das profesións do deporte, a regulación do seguro obrigatorio para deportistas e o Real Decreto sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento.

En palabras de José Manuel Franco, “un completo plan de reformas normativas que contribuirán a deseñar un novo modelo con maior seguridade xurídica e dotarán ao ordenamento xurídico do deporte dunha maior coherencia e unha eficacia real”.

Entre as iniciativas lexislativas, o presidente do CSD destacou a nova Lei do Deporte. “Escoitamos e analizamos as demandas e inquietudes de todos os colectivos, posto que cremos que a magnitude do desafío esixe unha resposta común. Antes de que acabe o ano poderase coñecer e discutir en sede parlamentaria o definitivo Anteproxecto de Lei do Deporte que marcará as novas directrices nas próximas décadas, redefinirá o tecido asociativo e o papel a desempeñar polos poderes públicos”, asegurou.


José Manuel Franco lembrou que a nova lei “concede a posibilidade de participación en competicións de carácter profesional tanto a clubs deportivos como a sociedades anónimas deportivas, abrindo o espectro de asociacións que poden acceder á competición profesional, e evitando que aqueles que ascenderon por méritos deportivos véxanse impedidos a participar na competición, sempre cumprindo unhas garantías de solvencia e control financeiro sobre os clubs”.

El texto da nova Lei recoñece expresamente o dereito á actividade física e ao deporte, tanto o dereito dos deportistas profesionais ao desenvolvemento da súa actividade laboral como a promoción do deporte practicado pola cidadanía. El novo marco normativo conterá a definición legal da persoa deportista, enumerando os seus dereitos e obrigas, un verdadeiro estatuto do deportista e un amplo catálogo que dotará de seguridade xurídica ás e os deportistas. 

Ademais a norma establecerá unha clara repartición competencial, delimitando as funcións propias do Consello Superior de Deportes aumentando as súas facultades de control. Redefiniranse as competencias delegadas nas federacións deportivas españolas e noutras entidades contemplando a necesidade de transparencia, o bo goberno e a responsabilidade social das institucións deportivas.

El texto tamén contén preceptos para asegurar a igualdade efectiva entre homes e mulleres no seo do deporte, facendo especial fincapé nalgunha situación sanguenta como a desprotección que sofren as mulleres deportistas embarazadas. Doutra banda, loitarase contra calquera tipo de discriminación que afecte os dereitos  do colectivo de persoas LGTBI, como recoñecemento expreso dos poderes públicos a unha sociedade diversa e plural. 


El fútbol, “locomotora do deporte feminino”

José Manuel Franco destacou o compromiso do Goberno pola promoción e a defensa da igualdade efectiva entre homes e mulleres no deporte. Un compromiso que queda materializado na declaración de profesional da máxima categoría feminina de fútbol español.

“Queremos que o fútbol exerza de locomotora do deporte feminino no seu conxunto. Por iso, destinaremos este ano a totalidade do incremento do orzamento ordinario á posta en marcha da liga feminina de fútbol”, asegurou.

O cinco millóns de incremento do orzamento ordinario do Consello Superior de Deportes irán destinados integramente á posta en marcha da liga profesional feminina de fútbol. Unha competición que, segundo ha recodado o secretario de Estado, “precisa o acordo constitutivo de todos os clubs integrantes, que deben presentar unha proposta única de estatutos para a súa validación”.


Deporte e saúde como eixo estratéxico

“A principal conclusión que habemos de extraer como sociedade do escenario mundial que xerou a Covid-19 é que deporte e saúde deben camiñar inexorablemente da man. Deporte e saúde deben configurarse  como eixo estratéxico das políticas públicas deportivas das próximas décadas”, asegurou José Manuel Franco, á vez que lembrou que “cada euro investido en actividade física evita ata 15 euros de gasto sanitario”.

En este sentido, o Consello Superior de Deportes traballa en articular unha estratexia nacional de práctica deportiva e hábitos saudables.


Orzamento histórico para 2022

En referencia a orzamento do CSD para o próximo ano, José Manuel Franco remarcou que se trata de “unha asignación histórica posto que nunca antes fíxose unha aposta sólida polo sector deportivo en España”.

O CSD contará con 315 millóns de euros, contando con 208 millóns de euros de orzamento ordinario e 107 millóns de euros recolleitos no Plan de Recuperación, o que se traduce nun crecemento total do 25% con respecto ao 2021.

A convocatoria principal de axuda anual para as federacións deportivas ascende ata os 55,8 millóns de euros, case tres millóns de euros máis que nos orzamentos actuais. Ademais contémplase un aumento de máis de 50% nas axudas a federacións para actividades deportivas en idade escolar. Ademais, inclúese un incremento dun 12,5% a dotación prevista para o programa nacional de tecnificación deportiva para axudar aos deportistas máis novos e a detección de talentos.

O ano 2022, sen xogos olímpicos nin paralímpicos, o Comité Olímpico Español (COE) verá aumentadas as súas axudas nun 378% respecto de 2020, mentres que o Comité Paralímpico Español (CPE) triplicará a súa asignación con respecto ao último ano non olímpico.

Segundo José Manuel Franco, “é tempo de transformar o noso modelo deportivo baixo a senda que contempla a Unión Europea cara a unha progresiva transición ecolóxica das instalacións e a   dixitalización estrutural do sector, coa finalidade de crear emprego estable e sustentable e seguir apostando por unha igualdade real e efectiva no acceso e o desenvolvemento da práctica deportiva, desde a base, ao profesionalismo”.

“Desde o CSD trabállase por e para o impulso do deporte, asumindo a enorme responsabilidade de deseñar un exitoso futuro onde o deporte desenvolva un destacado papel na recuperación do país. E facémolo porque cremos niso, cremos verdadeiramente no deporte como catalizador social, e elemento fundamental do desenvolvemento humano”, concluíu.