Estadístiques, enquestes i informes

Anuari d'Estadístiques Esportives 2019

Accés als Anuaris d'Estadístiques Esportives elaborats per la Divisió d'Estadística i Estudis de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Cultura i Esport.

DEPORTEData. Base de dades

Estadístiques del Ministeri de Cultura i Esport

Enllaç a la pàgina d'estadístiques del Ministeri Cultura i Esport, del que depèn el CSD.

Enquestes d'hàbits esportius

ENQUESTA D'HÀBITS ESPORTIUS 2015

Se inclou en este apartat els principals resultats obtinguts de l'Encuesta d'Hàbits Esportius a Espanya. L'enquesta, pertanyent al Pla Estadístic Nacional 2013-2016, es dirigix a persones de 15 anys d'ara endavant i la seua finalitat principal és obtindre indicadors relatius als hàbits esportius dels espanyols.

Per a una correcta interpretació dels resultats pot consultar-se la metodologia en la publicació. 

Data de Publicació: Desembre de 2015