Plan Antifraude per a la gestió dels fons PRTR

El present Pla ha sigut aprovat per la Sotssecretaria del Ministeri de Cultura i Esport amb data 28 de gener de 2022 i té per objecte estructurar les mesurades antifrau per a la gestió dels fons procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (‘MRR’). Les mesurades antifrau s'agrupen entorn de/entorn dels quatre elements del cicle antifrau: prevenció;  detecció, correcció; i persecució. La ciutadania pot denunciar irregularitats o potencials fraus produïts en la gestió dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2023 assignats al Ministeri de Cultura i Esport.