Plan Antifraude para a xestión dos fondos PRTR

El presente Plan foi aprobado pola Subsecretaría do Ministerio de Cultura e Deporte con data 28 de xaneiro de 2022 e ten por obxecto estruturar as medidas antifraude para a xestión dos fondos procedentes do Mecanismo para a Recuperación e Resiliencia (‘MRR’). As medidas antifraude agrúpanse ao redor do catro elementos do ciclo antifraude: prevención;  detección, corrección; e persecución. A cidadanía pode denunciar irregularidades ou potenciais fraudes producidas na xestión dos fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia 2021-2023 asignados ao Ministerio de Cultura e Deporte.