Ajudes econòmiques a esportistes

 

Els esportistes espanyols poden rebre ajudes econòmiques de diferents institucions públiques o privades (clubs, federacions, comunitats autònomes, Consell Superior d'Esports, Comité Olímpic Español, Comité Paralímpic Español etc.). En l'àmbit de l'Estat/Consell Superior d'Esports existixen actualment els següents programes d'ajudes econòmiques a esportistes:

 

>>> BEQUES CSD TEAM ESPANYA: El CSD concedix estes ajudes a esportistes i als seus entrenadors per a la preparació olímpica, que han de ser sol·licitades per les Federacions Esportives Espanyoles respectives segons convocatòria anual. Els criteris exigits figuren en l'annex I de la Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre Normativas d'ajudes per a esportistes que participen en competicions internacionals oficials en representació d'España, concedides per les Federacions Esportives Espanyoles, que es pot consultar en l'enllaç que figura al principi d'este paràgraf.

>>> AJUDES CSD PER RESULTATS ESPORTIUS: El CSD concedix estes ajudes a esportistes per resultats internacionals que han de ser sol·licitades per les Federacions Esportives Espanyoles respectives segons convocatòria anual. Els criteris exigits figuren en l'annex II de la Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre Normativas d'ajudes per a esportistes que participen en competicions internacionals oficials en representació d'España, concedides per les Federacions Esportives Espanyoles, que es pot consultar en l'enllaç que figura al principi d'este paràgraf.

>>> SUPORT Als ESPORTISTES ESPANYOLS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIONS INTERNACIONALS: Han de ser sol·licitades per les Federacions Esportives Espanyoles respectives segons convocatòria anual.

>>> AJUDES PER A FOMENTAR LA PROTECCIÓ SOCIAL DELS DONEN SUFRAGANT EL COST DE LES SEUES QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL: Han de ser sol·licitades per les Federacions Esportives Espanyoles respectives segons convocatòria anual.

>>> PROGRAMES TEAM ESPANYA ELIT: El CSD concedix estes ajudes per a la preparació olímpica i paralímpica, que han de ser sol·licitades per les Federacions Esportives Espanyoles respectives segons convocatòria anual. Els criteris exigits perquè un esportista o equip siga classificat en algun dels Programes que s'inclouen en  Resolució de la Presidència del CSD, per la qual es classifiquen els Programes Esportius TEAM ESPANYA ELIT de les Federacions Esportives Espanyoles, es poden consultar en l'enllaç que figura al principi d'este paràgraf.

>>> PROGRAMA  ADOP: Concedix beques a esportistes i els seus entrenadors per al suport de la preparació paralímpica.

Així mateix i a través de les subvencions que el CSD concedix a les Federacions Esportives Espanyoles, es financen programes propis de beques i ajudes en aquelles que els tinguen desenvolupats.

Els esportistes poden rebre un altre tipus d'ajudes institucionals o privades, depenent dels seus clubs, ajuntaments, comunitats autònomes, etc. Estes últimes també solen tindre programes propis d'ajudes econòmiques a esportistes.