Procediments

Formacions anteriors a 1999

Pot obtindre l'homologació o l'equivalència professional de la seua diploma amb el títol oficial, o bé la convalidació de la formació esportiva superada amb els ensenyaments oficials.

Per a açò ha d'acreditar diplomes o certificats espanyols d'entrenador esportiu obtinguts en superar formacions impartides abans de l'any 2000.

•    L'homologació comporta efectes acadèmics i professionals.

•    L'equivalència professional exclou els efectes acadèmics.

•    La convalidació solament s'atorga per a completar els estudis a fi d'obtindre el títol de Tècnic Esportiu o de Tècnic Esportiu Superior.

Sol·licitud per a convalidació o correspondència formativa

Sol·licitud per a homologació o equivalència Professional

 

 

MODALITAT ESPORTIVA REIAL DECRET PUBLICACIÓ DE CRITERIS DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
ATLETISME RD 254/2004 18 DE JULIO DE 2006 Termini acabat
BÀSQUET RD 234/2005 18 DE JULIO DE 2006 Termini acabat
HANDBOL RD 361/2004 18 DE JULIO DE 2006 Termini acabat
BUSSEJADOR INSTR- MONIT Resolució 09/07/12 01 D'AGOST DE 2012 01 D'AGOST DE 2022
BUSSEGE RD 932/2010 26 DE DESEMBRE DE 2011 26 DE DESEMBRE DE 2021
D. MUNTANYA I ESCALADA RD 318/2000 01 D'ABRIL DE 2004 Termini acabat
ESPORTS D'HIVERN RD 319/2000 20 DE JULIO DE 2004 Termini acabat
ESGRIMA RD 911/2012 - 912/2012 CAP DE BESTIAR. 25 DE JULIO DE 2013 25 DE JULIO DE 2023
ESPELEOLOGIA  RD 64/2010 27 DE JUNY DE 2011 27 DE JUNY DE 2021
FUTBOL RD 320/2000 09 DE MARÇ DE 2004 Termini acabat
FUTBOL SALA RD 320/2000 09 DE MARÇ DE 2004 Termini acabat
FUTBOL SALA CAP DE BESTIAR. 05/03/2010 30 DE MARÇ DE 2010 30 DE MARÇ DE 2020
GUÀRDIA CIVIL - MUNTANYA Resolució 10/02/2009 30 DE MARÇ DE 2010 30 DE MARÇ DE 2020
HÍPICA RD 933/2010 - 934/2010 26 DE DESEMBRE DE 2011 26 DE DESEMBRE DE 2021
HÍPICA MILITARS Resolució 31/05/2011 01 D'AGOST DE 2012 01 D'AGOST DE 2022
JUDO RD 705/2011 - 706/2011 01 D'AGOST DE 2012 01 D'AGOST DE 2022
MUNTANYA CASTELLA LEÓN CAP DE BESTIAR. 05/03/2010 30 DE MARÇ DE 2010 30 DE MARÇ DE 2020
PIRAGÜISME RD 981/2015 - 983/2015 2 DE MAIG DE 2017 3 DE MAIG DE 2027
SALVAMENT I SOCOR. RE 878/2011 - 879-2011 01 D'AGOST DE 2012 01 D'AGOST DE 2022
VELA RD 935/2010 - 936/2010 26 DE DESEMBRE DE 2011 26 DE DESEMBRE DE 2021

 

Formacions posteriors a 1999

Pot obtindre la correspondència formativa amb els ensenyaments oficials acreditant diplomes o certificats espanyols d'entrenador esportiu obtinguts en superar formacions després de l'any 1999, mitjançant formacions autoritzades pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes.

La correspondència de les matèries del bloc comú ha de sol·licitar-se al centre que impartisca els ensenyaments.

Sol·licitud per a convalidació o correspondència formativa

Sol·licitud per a homologació o equivalència Professional

Resolucions de reconeixement

 

Convalidacions del sistema educatiu

Les convalidacions dels mòduls del bloc comú han de sol·licitar-les en el centre que impartix els ensenyaments acreditant estudis espanyols oficials.

Sol·licitud per a convalidació o correspondència formativa

Certificat de competències d'instructor d'esquí

Reglament Delegat pel qual s'establix una prova comuna de formació  per a instructors d'esquí

 

Estadístiques de Formació

Estadístiques de formació per a entrenadors: