Procedimientos

Formacións anteriores a 1999

Puede obter a homologación ou a equivalencia profesional do seu diploma co título oficial, ou ben a validación da formación deportiva superada cos ensinos oficiais.

Para iso debe acreditar diplomas ou certificados españois de adestrador deportivo obtidos ao superar formacións impartidas antes do ano 2000.

•    La homologación comporta efectos académicos e profesionais.

•    La equivalencia profesional exclúe os efectos académicos.

•    La validación soamente outórgase para completar os estudos co fin de obter o título de Técnico Deportivo ou de Técnico Deportivo Superior.

Solicitud para validación ou correspondencia formativa

Solicitud para homologación ou equivalencia Profesional

 

 

MODALIDADE DEPORTIVA REAL DECRETO PUBLICACIÓN DE CRITERIOS DATA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
ATLETISMO RD 254/2004 18 DE XULLO DE 2006 Plazo terminado
BALONCESTO RD 234/2005 18 DE XULLO DE 2006 Plazo terminado
BALONMÁN RD 361/2004 18 DE XULLO DE 2006 Plazo terminado
BUCEADOR INSTR- MONIT Resolución 09/07/12 01 DE AGOSTO DE 2012 01 DE AGOSTO DE 2022
MERGULLO RD 932/2010 26 DE DECEMBRO DE 2011 26 DE DECEMBRO DE 2021
D. MONTAÑA E ESCALADA RD 318/2000 01 DE ABRIL DE 2004 Plazo terminado
DEPORTES DE INVERNO RD 319/2000 20 DE XULLO DE 2004 Plazo terminado
ESGRIMA RD 911/2012 - 912/2012 RES. 25 DE XULLO DE 2013 25 DE XULLO DE 2023
ESPELEOLOGÍA  RD 64/2010 27 DE XUÑO DE 2011 27 DE XUÑO DE 2021
FÚTBOL RD 320/2000 09 DE MARZO DE 2004 Plazo terminado
FÚTBOL SALA RD 320/2000 09 DE MARZO DE 2004 Plazo terminado
FÚTBOL SALA RES. 05/03/2010 30 DE MARZO DE 2010 30 DE MARZO DE 2020
GARDA CIVIL - MONTAÑA Resolución 10/02/2009 30 DE MARZO DE 2010 30 DE MARZO DE 2020
HÍPICA RD 933/2010 - 934/2010 26 DE DECEMBRO DE 2011 26 DE DECEMBRO DE 2021
HÍPICA MILITARES Resolución 31/05/2011 01 DE AGOSTO DE 2012 01 DE AGOSTO DE 2022
JUDO RD 705/2011 - 706/2011 01 DE AGOSTO DE 2012 01 DE AGOSTO DE 2022
MONTAÑA CASTELA LEÓN RES. 05/03/2010 30 DE MARZO DE 2010 30 DE MARZO DE 2020
PIRAGÜISMO RD 981/2015 - 983/2015 2 DE MAIO DE 2017 3 DE MAIO DE 2027
SALVAMENTO E SOCOR. RE 878/2011 - 879-2011 01 DE AGOSTO DE 2012 01 DE AGOSTO DE 2022
VEA RD 935/2010 - 936/2010 26 DE DECEMBRO DE 2011 26 DE DECEMBRO DE 2021

 

Formacións posteriores a 1999

Puede obter a correspondencia formativa cos ensinos oficiais acreditando diplomas ou certificados españois de adestrador deportivo obtidos ao superar formacións despois do ano 1999, mediante formacións autorizadas polos órganos competentes das Comunidades Autónomas.

La correspondencia das materias do bloque común debe solicitarse ao centro que imparta os ensinos.

Solicitud para validación ou correspondencia formativa

Solicitud para homologación ou equivalencia Profesional

Resolucións de recoñecemento

 

Validacións do sistema educativo

Las validacións dos módulos do bloque común han de solicitalas no centro que imparte os ensinos acreditando estudos españois oficiais.

Solicitud para validación ou correspondencia formativa

Certificado de competencias de instrutor de esquí

Reglamento Delegado polo que se establece unha proba común de formación  para instrutores de esquí

 

Estatísticas de Formación de Adestradores

Estatísticas de formación para adestradores: