Ajudes econòmiques a esportistes

 

Els esportistes espanyols poden rebre ajudes econòmiques de diferents institucions públiques o privades (clubs, federacions, comunitats autònomes, Consell Superior d'Esports, Comitè Olímpic Español, Comitè Paralímpic Español etc.). En l'àmbit de l'Estat/Consell Superior d'Esports existeixen actualment els següents programes d'ajudes econòmiques a esportistes:

 

>>> BEQUES CSD TEAM ESPANYA: El CSD concedeix aquestes ajudes a esportistes i als seus entrenadors per a la preparació olímpica, que han de ser sol·licitades per les Federacions Esportives Espanyoles respectives segons convocatòria anual. Els criteris exigits figuren en l'annex I de la Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre Normatives d'ajudes per a esportistes que participen en competicions internacionals oficials en representació d'Espanya, concedides per les Federacions Esportives Espanyoles, que es pot consultar a l'enllaç que figura al principi d'aquest paràgraf.

>>> AJUDES CSD PER RESULTATS ESPORTIUS: El CSD concedeix aquestes ajudes a esportistes per resultats internacionals que han de ser sol·licitades per les Federacions Esportives Espanyoles respectives segons convocatòria anual. Els criteris exigits figuren en l'annex II de la Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre Normatives d'ajudes per a esportistes que participen en competicions internacionals oficials en representació d'Espanya, concedides per les Federacions Esportives Espanyoles, que es pot consultar a l'enllaç que figura al principi d'aquest paràgraf.

>>> SUPORT Als ESPORTISTES ESPANYOLS QUE PARTICIPIN EN COMPETICIONS INTERNACIONALS: Han de ser sol·licitades per les Federacions Esportives Espanyoles respectives segons convocatòria anual.

>>> AJUDES PER FOMENTAR LA PROTECCIÓ SOCIAL DELS DONEN SUFRAGANT EL COST DE LES SEVES QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL: Han de ser sol·licitades per les Federacions Esportives Espanyoles respectives segons convocatòria anual.

>>> PROGRAMES TEAM ESPANYA ELITE: El CSD concedeix aquestes ajudes per a la preparació olímpica i paralímpica, que han de ser sol·licitades per les Federacions Esportives Espanyoles respectives segons convocatòria anual. Els criteris exigits perquè un esportista o equip sigui classificat en algun dels Programes que s'inclouen en  Resolució de la Presidència del CSD, per la qual es classifiquen els Programes Esportius TEAM ESPANYA ELITE de les Federacions Esportives Espanyoles, es poden consultar a l'enllaç que figura al principi d'aquest paràgraf.

>>> PROGRAMA  ADOP: Concedeix beques a esportistes i els seus entrenadors per al suport de la preparació paralímpica.

Així mateix i a través de les subvencions que el CSD concedeix a les Federacions Esportives Espanyoles, es financen programes propis de beques i ajudes en aquelles que els tinguin desenvolupats.

Els esportistes poden rebre un altre tipus d'ajudes institucionals o privades, depenent dels seus clubs, ajuntaments, comunitats autònomes, etc. Aquestes últimes també solen tenir programes propis d'ajudes econòmiques a esportistes.