Protocolo de actuación fronte á violencia sexual

PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E ACTUACIÓN FRONTE Á VIOLENCIA SEXUAL NO CONSELLO SUPERIOR DE DEPORTES

O Consello Superior de Deportes declara a tolerancia cero ante a violencia e quere garantir o dereito de todos/as os/as deportistas a gozar dunha contorna deportiva seguro e saudable, exento de todo tipo de violencia, incluída a violencia sexual, asumindo a responsabilidade de protección e salvagarda dos seus dereitos.

A fin de profundar na prevención, a detección e actuación fronte á violencia sexual no deporte e impulsar a sensibilización social na materia, o Consello Superior de Deportes elaborou un novo protocolo de actuación fronte á violencia sexual para a súa aplicación nos centros de alto rendemento e en todas as instalacións do CSD.

Así mesmo, identificáronse situacións, comportamentos e actitudes que implican violencia sexual e, por tanto, considéranse inaceptables, establecéndose mecanismos tanto para a detección como para a actuación neste ámbito.