Consulta d'Esportistes d'Alt Nivell per BOE

Accés a la consulta d'esportistes  de   alt nivell publicada en cada BOE

Es mostra una relació per data de publicació en els diferents Butlletins Oficials de l'Estat. Una vegada seleccionada la data desitjada, apareixen tots els esportistes que tenen mitjanes de suport, relacionats en aquest BOE.

 

Fecha BOE: 06/01/2023

Resolución de 29 de diciembre de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 7 de diciembre de 2022, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo listado del año 2022.

Fecha BOE: 30/12/2022

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre deportistas que han alcanzado la condición de alto nivel con carácter excepcional.

 

Fecha BOE: 19/12/2022

Resolución de 7 de diciembre de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo listado del año 2022.

El número total de deportistas es de 1.999

Fecha BOE: 08/06/2022

Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al primer listado del año 2022.

DAN BOE 1º Listado de 2022

El número total de deportistas es de 514

Fecha BOE: 25/02/2022

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 21 de diciembre de 2021, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al tercer listado del año 2021

DAN BOE Corrección errores del 3º Listado de 2021    

Fecha BOE: 30/12/2021

Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al tercer listado del año 2021.

El número total de deportistas es de 1.595

Fecha BOE: 03/08/2021

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo listado del año 2021.

El número total de deportistas es de 220.

Fecha BOE: 13/05/2021

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al primer listado del año 2021.

El número total de deportistas es de 121.

Data BOE: 22/12/2020

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2020, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al segon llistat de l'any 2020.

El nombre total d'esportistes és de 227

Data BOE: 30/07/2020

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2020, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al primer llistat de l'any 2020.

El nombre total d'esportistes és de 454  

Data BOE: 30/12/2019

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2019, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al segon llistat de l'any 2019.

 

El nombre total d'esportistes és d'1.438  

Data BOE 21/06/2019

CORRECCIÓ D'ERRORS de la Resolució de 10 de juny de 2019, de la Presidència del CSD, sobre la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al primer llistat de l'any 2019.

Data BOE 13/06/2019

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Presidència del CSD, sobre la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al segon llistat de l'any 2018.

El nombre total d'esportistes és de 486

Data BOE 01/03/2019

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, de la Presidència del CSD, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2018, sobre la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al segon llistat de l'any 2018.

Data BOE: 27/12/2018

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2018, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al 2º llistat del 2018.

El nombre total d'esportistes és d'1.524

Data BOE: 18/06/2018

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2018, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al primer llistat de l'any 2018.

El nombre total d'esportistes és de 536.   

Data BOE: 28/12/2017

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2017, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al segon llistat de l'any 2017.

 El nombre total d'esportistes és d'1.143.

Data BOE: 06/07/2017
Data BOE 14-06-2017

Resolució d'1 de juny de 2017, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre esportistes que han aconseguit la condició d'Esportistes d'Alt Nivell.

El nombre total d'esportistes és de 375.

Data BOE: 30/12/2016

Resolució de 19 de desembre de 2016, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre esportistes que han aconseguit la condició d'Esportistes d'Alt Nivell. 

El nombre total d'esportistes és d'1.247.

Data BOE: 13/06/2016

Resolució de 30 de maig de 2016, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre esportistes que han aconseguit la condició d'Esportistes d'Alt Nivell. 

BOE 142 de 13 de juny de 2016

Data BOE: 28/01/2016

Resolució de 15 de gener de 2016 de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre correcció d'errors de la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al segon llistat de l'any 2015.

BOE 24de 28 de gener de 2016

Data BOE: 28/12/2015

Resolució de 17 de desembre de 2015 de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre esportistes que han aconseguit la condició d'Esportistes d'Alt Nivell.
 
[BOE 310 de 28 de desembre de 2015]

Nombre total d'esportistes és d'1.133

Data BOE: 03/06/2015

Resolució de 26 de juny de 2015 de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre esportistes que han aconseguit la condició d'Esportistes d'Alt Nivell.

[BOE 158 de 3 de juliol de 2015]

Nombre total d'esportistes és de 340

Data BOE: 31/12/2014

Resolució de 31 de desembre de 2014 de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre esportistes que han aconseguit la condició d'Esportistes d'Alt Nivell.
 
[BOE 316 de 31 de desembre de 2014]

Nombre total d'esportistes és d'1.089

Data BOE: 07/08/2014

Resolució de 23 de juliol de 2014 de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre esportistes que han aconseguit la condició d'Esportistes d'Alt Nivell

[BOE 191 de 7 d'agost de 2014]

Nº d'esportistes relacionats en aquest BOE: 26.

Data BOE: 01/07/2014

RESOLUCION d'11 de juny de 2014 de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al primer llistat de l'any 2014.

[BOE 159 d'1 de juny de 2014]

Nº d'esportistes relacionats en aquest BOE: 246.

 

Data BOE: 01/06/2013

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2013, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al primer llistat de l'any 2013.

BOE 131 d'1 de juny de 2013

Nº d'esportistes relacionats en aquest BOE: 310.

Data BOE: 02/02/2013

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2013, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es corregeixen errors de la de 28 de novembre de 2012, sobre la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al segon llistat de l'any 2012.

BOE 29 de 2 de febrer de 2013

Nº d'esportistes relacionats en aquest BOE: 16.

Data BOE: 17/12/2012

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2012, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al segon llistat de 2012.

BOE 308 de 17 de desembre de 2012

Nº d'esportistes relacionats en aquest BOE: 1.036.

Data BOE: 04/06/2012

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2012, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al primer llistat de 2012.

BOE 308 de 23 de desembre de 2011

Nº d'esportistes relacionats en aquest BOE: 498.

Data BOE: 23/12/2011

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2011, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al segon llistat de 2011.

BOE 308 de 23 de desembre de 2011

Nº d'esportistes relacionats en aquest BOE: 1005.

Data BOE: 15/06/2011

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2011, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al primer llistat de 2011.

BOE 314 de 27 de desembre de 2010

Nº d'esportistes relacionats en aquest BOE: 289.

Data BOE: 27/12/2010

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2010, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al segon llistat de 2010.

BOE 314 de 27 de desembre de 2010

Nº d'esportistes relacionats en aquest BOE: 1107.

Data BOE: 11/05/2010

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2010, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al primer llistat de 2010.

BOE 115 d'11 de Maig de 2010

Nº d'esportistes relacionats en aquest BOE: 527.