Programa de Atención ao Deportista de Alto Nivel - PROAD

El Consello Superior de Deportes (CSD), dependente do Ministerio de Cultura e Deporte, desenvolve o Programa de Atención ao Deportista (PROAD) dirixido aos Deportistas de Alto Nivel (DAN) e Deportista de Alto Rendimiento (DAR) das Comunidades Autónomas (CCAA) adscritas ao programa, para tentar dar resposta a algunhas das súas necesidades socio profesionais. É o resultado do compromiso do CSD de concretar e desenvolver o que establece a este respecto o artigo 17 do Real Decreto 971/2007 sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento.

 

El PROAD ten como propósito impulsar unha política de apoio  e atención integral aos nosos deportistas e vén sumarse á ampliación de medidas consideradas na nova normativa e constitúe unha valiosa ferramenta de apoio que actúa proactivamente, ofrecendo aos deportistas unha atención personalizada durante a súa carreira deportiva para que esta culmine nunha exitosa integración socio laboral.

O deporte de alto nivel é unha práctica deportiva de interese  para o Estado polos valores que promove na sociedade. Constitúe un factor esencial no desenvolvemento deportivo, e un estímulo para o fomento do deporte basee, ligado á función representativa de España nas competicións deportivas oficiais de carácter internacional.

Los deportistas teñen plena dedicación a esta actividade, coa que van adquirindo excelentes atributos profesionais, motivación de logro, traballo en equipo, sentido de compromiso e responsabilidade, etc. No entanto, as esixencias e esforzos que se derivan dela, adestramentos, concentracións, competicións e continuas viaxes supoñen en ocasións un obstáculo para o desenvolvemento conveniente de carreiras profesionais complementarias ás súas carreiras deportivas.

O Programa afronta estas dificultades coa intención de minorar a súa incidencia e permitir que os éxitos deportivos compleméntense cos éxitos académicos e profesionais. Toda a sociedade española participa deses éxitos, e por iso o Programa pretende coordinar e dinamizar actuacións coas diferentes institucións públicas, e organismos privados que queiran implicarse no desenvolvemento do deporte de alto nivel e os seus valores.

Más información: