Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Voley-Platja, Arona, Tenerife (Canàries)

Adreça
:
Avinguda del Ferri s/n. Els Cristians. 38650 Arona (Tenerife)
Telèfon
:
92 279 29 16
Fax
:
92 275 09 43
Adreça e-mail
:
cetdvplayaarona@canarias.org
Accessos
Aeroports
:
a 15 km. 10 minuts, des d'Aeroport Regna Sofia
Autobusos
:
Des de Santa Creu fins a CETD (75 km) 1 hora
Informació
Extensió total del Centre
:
1200 m2
Titular
:
Direcció general d'Esports - Ajuntament d'Arona
Gestiona
:
Federació Canària de Voleibol
Data de classificació
:
5-04-1999
Serveis Generals

                                                                                                                            

INSTAL·LACIÓ

DISTÀNCIA Al CENTRE

TITULAR

SEU D'ARONA:

 

 

Secretaria 
Gimnàs 
Pavelló d'Esports Els  Cristians 
Sala de Fisioteràpia
Habitatges dels esportistes
Centre de Medicina Esportiva

 

SEU DE LAS PALMAS DE GRAN CANÀRIA:

Secretaria 
Gimnàs 
Instal·lacions Esportives Les Alcaravaneras
Sala de Fisioteràpia
Habitatges dels esportistes
Centre de Medicina Esportiva

Seu
Seu
Seu
Seu
500 metres
75 km.

 

 

Seu
Seu
Seu

Seu
500 metres
4 km.

Aj. d'Arona
Aj.  d'Arona
Ajuntament d'Arona
Ajuntament d'Arona
Particular
Direcció general d'Esports 
del  Govern de Canàries

 

 

Federació Canària de Voleibol
Aj. de Las Palmas de G.C.
Aj. de Las Palmas de G.C.

Aj. de Las Palmas de G.C.
Particular
Direcció general d'Esports
del Govern de Canàries

 

Instal·lacions Esportives
Instal·lacions pròpies
Unitats Esportives Adreça Dimensions Coberta Distància a la Residència Titular
Sala de Fisioteràpia C.I.T.D. 5 x 5 m 500 m Ajuntament Arona
Gimnàs C.I.T.D. 10 x 4 m    
Pavelló d'Esports-interior C.I.T.D. 50 x 30 m    
           
Espais naturals d'ús esportiu
INSTAL·LACIÓ

DISTÀNCIA Al CENTRE

 

SEU D'ARONA:

 

Platja de les Vistes (4 pistes)

SEU DE LAS PALMAS:

Platja de les Alcaravaneras (4 pistes)

 

 

800 metres.

 

900 metres