Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Voley-Platja, Arona, Tenerife (Canàries)

Adreça
:
Avinguda del Ferri s/n. Els Cristians. 38650 Arona (Tenerife)
Telèfon
:
92 279 29 16
Fax
:
92 275 09 43
Adreça e-mail
:
cetdvplayaarona@canarias.org

Accessos

Aeroports
:
a 15 km. 10 minuts, des d'Aeroport Regna Sofia
Autobusos
:
Des de Santa Creu fins a CETD (75 km) 1 hora

Informació

Extensió total del Centre
:
1200 m2
Titular
:
Direcció general d'Esports - Ajuntament d'Arona
Gestiona
:
Federació Canària de Voleibol
Data de classificació
:
5-04-1999
Serveis Generals

                                                                                                                            

INSTAL·LACIÓ

DISTÀNCIA Al CENTRE

TITULAR

SEU D'ARONA:

 

 

Secretaria 

Gimnàs 

Pavelló d'Esports Els  Cristians 

Sala de Fisioteràpia

Habitatges dels esportistes

Centre de Medicina Esportiva

 

SEU DE LAS PALMAS DE GRAN CANÀRIA:

Secretaria 

Gimnàs 

Instal·lacions Esportives Les Alcaravaneras

Sala de Fisioteràpia

Habitatges dels esportistes

Centre de Medicina Esportiva

Seu

Seu

Seu

Seu

500 metres

75 km.

 

 

Seu

Seu

Seu

Seu

500 metres

4 km.

Aj. d'Arona

Aj.  d'Arona

Ajuntament d'Arona

Ajuntament d'Arona

Particular

Direcció general d'Esports 

del  Govern de Canàries

 

 

Federació Canària de Voleibol

Aj. de Las Palmas de G.C.

Aj. de Las Palmas de G.C.

Aj. de Las Palmas de G.C.

Particular

Direcció general d'Esports

del Govern de Canàries

 

Instal·lacions Esportives
Instal·lacions pròpies
Unitats Esportives Adreça Dimensions Coberta Distància a la Residència Titular
Sala de Fisioteràpia C.I.T.D. 5 x 5 m 500 m Ajuntament Arona
Gimnàs C.I.T.D. 10 x 4 m    
Pavelló d'Esports-interior C.I.T.D. 50 x 30 m    
           
Espais naturals d'ús esportiu
INSTAL·LACIÓ

DISTÀNCIA Al CENTRE

 

SEU D'ARONA:

 

Platja de les Vistes (4 pistes)

SEU DE LAS PALMAS:

Platja de les Alcaravaneras (4 pistes)

 

 

800 metres.

 

900 metres