Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Tir Olímpic, Cantoblanco (Madrid)

Adreça
:
Carretera de Colmenar Vell KM. 14,500 Sortida 15 (M-607)
Telèfon
:
914463755 - 914451577
Fax
:
914463756
E-mail
:
cear@fmto.net
Pàgina web
:
www.fmto.net
Informació
Extensió total del Centre
:
4 Hectareas
Titular
:
Comunitat de Madrid
Gestió
:
Federació Madrilenya de Tir Olímpic
Data de classificació
:
10 de setembre de 2007
Serveis Generals

Unitat

Capac./.

Titularitat

Període d'ús

Distància a la instalac.

Bar-Restaurant 180 PER

FMTO

TOT ANY

DINS

Sala Multiusos 60 PER

“          “

Saló d'Actes 125 PER

“          “

Gimnàs 25 PER

“          “

Aula 65 PER

“           “

Saló Descanso 40 PER

“           "

Farmaciola 5 PER

“          “

Magatzem Material 900 M2

“           “

Museu Biblioteca 120 M2

“          “

(Incloure Residències, Centre Medico-Esportiu, aules d'Estudi, Biblioteca, etc).

Instal·lacions Esportives

Unitats Esportives (amb característiques)

Adreça

Dimensions

Coberta

Distància a la residència

PAVELLÓ AIRE COMPRIMIT

CANTOBLANCO

3000 m2

SI

1 KM.

GALERIA 25 M SILUETES

"

1000 m2

"

"

GALERIA 25/50 M.

"

2500 m2

"

"

GALERIA 50 MTS ELECTRÒNICA

"

1000 m2

"

"

GALERIA ELECTRÒNICA ENTRENAMENTS

"

300 m2

"

"

GALERIA 100 MTS

"

150 m2

"

"

GALERIA PISTOLA

ESTÀNDARD/VELOCITAT

"

150 m2

"

"

PISTES DE TIR Al PLAT

CLUB DE TIR Al PLAT CANTOBLANCO

2000 m2

"

"

(Detallar totes les instal·lacions, per unitats esportives)

 

Espais Naturals d'Ús Esportiu

Espai natural

Característiques

Distància al Centre

RESERVA FORESTAL VALDELATAS

ARBRAT

200 METRES

CAMPOS UNIVERSITAT AUTÒNOMA

JARDINS

1,5 KM.