Normativa tècnica d'instal·lacions esportives

S'arrepleguen les recomanacions tècniques actualment vigents en matèria d'infraestructures i equipaments esportius dictades per organismes armonizadores