Normes N.I.D.I.

Té com a objectiu definir les condicions reglamentàries i de disseny que han de considerar-se en la construcció d'instal·lacions esportives