Normativa técnica de instalacións deportivas

Recóllense as recomendacións técnicas actualmente vixentes en materia de infraestruturas e equipamentos deportivos ditadas por organismos armonizadores