Normativa de gestió d'instal·lacions Esportives (Normes UNEIX)

Relació de Normes UNEIX on es descriuen i resum els aspectes, agents, elements implicats en aquestes normes

 

ANEU-NORMA NORMA DESCRIPCIÓ NORMA RESUMEIXEN ASPECTES RESUMEIXEN AGENTS RESUMEIXEN ELEMENTS
1 UNEIX EN 174:2001 Protecció personal dels ulls. Ulleres integrals per a esquí alpí Seguretat, Salubritat, Confort Usuaris Professionals, Acompanyants Equipament
2 UNEIX EN 564:1997 Equips d'alpinisme i escalada. Corda auxiliar. Requisits de seu assage Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
3 UNEIX EN 565:1997 Equips d'alpinisme i escalada. Cinta. Requisits de seguretat i mètodes deguridad i mètodes assage Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
4 UNEIX EN 566:1997 Equips d'alpinisme i escalada. Anells de cinta. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
5 UNEIX EN 567:1997 Equips d'alpinisme i escalada. Bloqueadores. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
6 UNEIX EN 568:1997 Equips d'alpinisme i escalada. Cargols per a gel. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
7 UNEIX EN 565:1997 Equips d'alpinisme i escalada. Pitons. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
8 UNEIX EN 748:2004 Equips de camps de joc - Porteries de futbol. Requisits i mètodes d'assaig fins i tot seguretat Seguretat, Funcionalitat Usuaris, Professionals Equipament
9 UNEIX EN 749:2004 Equips de camps de joc - Porteries d'handbol. Requisits i mètodes d'assaig fins i tot seguretat Seguretat, Funcionalitat Usuaris, Professionals Equipament
10 UNEIX EN 750:2004 Equips de camps de joc - Porteries d'hoquei. Requisits i mètodes d'assaig fins i tot seguretat Seguretat, Funcionalitat Usuaris, Professionals Equipament
11 UNEIX EN 892:2005 Equips de muntanyisme. Cordes dinàmiques. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
12 UNEIX EN 893:2000 Equips d'alpinisme i escalada. Grampons. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
13 UNEIX EN 913:1997 Equips de gimnàstica - Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
14 UNEIX EN 914:1998 Equips de gimnàstica - Agranes paral·leles i barres paral·leles asimètriques combinades. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
15 UNEIX EN 915:1997 Equips de gimnàstica - Agranes asimètriques. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
16 UNEIX EN 916:2003 Equips de gimnàstica - Plints. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
17 UNEIX EN 926-1:1998 Equips per a la pràctica del parapent. Parapents. Parteix 1: Requisits i mètodes d'assaig relatius a la resistència de l'estructura Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
18 UNEIX EN 926-2:2005 Equips per a la pràctica del parapent. Parapents. Parteix 2: Requisits i mètodes d'assaig per a la classificació de les característiques de seguretat en vol Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
19 UNEIX EN 957-1:2005 Aparells d'entrenament fixos – Parteix 1: Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
20 UNEIX EN 957-2:2003 Aparells d'entrenament fixos – Parteix 2: .Aparells d'entrenament de la força Requisits addicionals específics i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
21 UNEIX EN 957-4:1997 Aparells d'entrenament fixos – Parteix 4: Bancs per a entrenament de la força. Requisits addicionals específics i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
22 UNEIX EN 957-5:1997 Aparells d'entrenament fixos – Parteix 5: Aparells d'entrenament a pedals. Requisits addicionals específics i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
23 UNEIX EN 957-6:2002 Aparells d'entrenament fixos – Parteix 6: Simuladors de carrera. Requisits addicionals específics i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
24 UNEIX EN 957-7:1999 Aparells d'entrenament fixos. Parteix 7:Màquines de rem, requisits addicionals específics i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
25 UNEIX EN 957-8:1999 Aparells d'entrenament fixos. Parteix 8: Simuladors de marxa, simuladors d'escala i simuladors d'escalada, requisits addicionals específics i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
26 UNEIX EN 957-9:2003 Aparells d'entrenament fixos. Parteix 9: Entrenadors el·líptics, requisits addicionals específics i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
27 UNEIX EN 957-10:2005 Equips fixos per a entrenament. Parteix 10: Bicicletes d'exercici amb volant fix o sense volant lliure, requisits addicionals específics de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
29 UNEIX EN 958:1997 Equips de muntanyisme i escalada - Sistemes de dissipació d'energia utilitzats en via Ferrata - Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
30 UNEIX EN 959:1997 Equips de muntanyisme i escalada - Ancoratges per a roca - Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
31 UNEIX EN 966:1996 Cascos per a esports aeris Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
32 UNEIX EN 966/A1:2000 Cascos per a esports aeris Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
33 UNEIX EN 1069-1:2001 Tobogans aquàtics de mes de 2 m d'altura. Parteix 1: Especificacions i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
34 UNEIX EN 1069-2:2002 Tobogans aquàtics de mes de 2 m d'altura. Parteix 2: Instruccions Funcionalitat Usuaris, Professionals  
35 UNEIX EN 1077:1996 Cascos per a esquiadors d'esquí de muntanya Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
36 UNEIX EN 1078:1997 Cascos per a ciclistes i usuaris de monopatines i patins de rodes Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
37 UNEIX EN 1078:1997/A1:2006 Cascos per a ciclistes i usuaris de monopatines i patins de rodes Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
38 UNEIX EN 1080:1997 Cascos de protecció contra impactes per a xiquets Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
39 UNEIX EN 1080:1997/A1:2006 Cascos de protecció contra impactes per a xiquets Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
40 UNEIX EN 1095:1998 Arneses de seguretat de coberta i amarre d'arnés destinats a les embarcacions d'esbarjo Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
41 UNEIX EN 1270:2006 Equips de camps de joc - Equips de bàsquet. Requisits i mètodes d'assaig fins i tot seguretat Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
43 UNEIX EN 1271:2004 Equips de camps de joc - Equips de voleibol. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
44 UNEIX EN 1384:1997 Cascos per a esports hípicos Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
45 UNEIX EN 1384/A1:2002 Cascos per a esports hípicos Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
46 UNEIX EN 1385:1998 Cascos utilitzats per a la pràctica d'esports en canoa o en caiac i per a esports en aigües vives Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
48 UNEIX EN 1385:1998/A1:2005 Cascos utilitzats per a la pràctica d'esports en canoa o en caiac i per a esports en aigües vives Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
49 UNEIX EN 1509:2005 Equips de camps de joc - Equips de bàdminton. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
50 UNEIX EN 1510:2004 Equips de camps de joc - Equips de tennis. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
51 UNEIX EN 1621-1:1998 Vestit de protecció contra impactes mecànics per a motociclistes. Parteix 1: Requisits i mètodes d'assaig dels protectors contra impactes Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
52 UNEIX EN 1621-2:2004 Vestit de protecció contra impactes mecànics per a motociclistes. Parteix 2: Protectors d'esquena per a motocicletes. Requisits i mètodes d'assaig Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
53 UNEIX EN 1651:2000 Equips per a la pràctica del parapent. Arneses. Requisits de seguretat i assajos de resistència Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
54 UNEIX EN 1809:1998 Accessoris de bussege: Jupetins hidrostàtics.: Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
55 UNEIX EN 1891:1999 Equips de protecció individual per a la prevenció de caigudes des d'una altura. Cordes trenades amb funda, semiestáticas (baix coeficient d'allargament) Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
56 UNEIX EN 1891:2000 Erratum Equips de protecció individual per a la prevenció de caigudes des d'una altura. Cordes trenades amb funda, semiestáticas Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
58 UNEIX EN 1938:1999 Protecció individual dels ulls. Ulleres per a usuaris de motocicletes i ciclomotors Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
59 UNEIX EN 1972:1998 Accessoris de bussege: Tub respirador: Requisits i mètodes d'assaig Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
60 UNEIX EN 12196:2003 Equips de gimnàstica - Cavalls i poltres. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
61 UNEIX EN 12197:1998 Equips de gimnàstica - Agrane fixa. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
62 UNEIX EN 12270:1999 Equips d'alpinisme i escalada. Tascons. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
63 UNEIX EN 12275:1999 Equips d'alpinisme i escalada. Mosquetons. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
64 UNEIX EN 12276:1999 Equips d'alpinisme i escalada. Ancoratges mecànics. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
65 UNEIX EN 12276/AC:2000 Equips d'alpinisme i escalada. Ancoratges mecànics. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
66 UNEIX EN 12277:1998 Equips d'alpinisme i escalada. Arneses. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
67 UNEIX EN 12278:1998 Equips d'alpinisme i escalada. Corrioles. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
68 UNEIX EN 12346:1998 Equips per a gimnàstica – Espatleres, escales i quadres d'escalada. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
69 UNEIX EN 12432:1999 Equips de gimnàstica - Agranes d'equilibris. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
70 UNEIX EN 12491:2002 Equips per a la pràctica del parapent. Paracaigudes d'emergència. Requisits i mètodes d'assaig relatius a la resistència de l'estructura Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
71 UNEIX EN 12492:2001 Equips de muntanyisme. Cascos per a muntanyencs. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
72 UNEIX EN 12492/A1:2003 Equips de muntanyisme. Cascos per a muntanyencs. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
73 UNEIX EN 12503-1:2001 Matalassets esportius. Parteix 1: Matalassets de gimnàstica. Requisits de seguretat. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
74 UNEIX EN 12503-1/AC:2002 Matalassets esportius. Parteix 1: Matalassets de gimnàstica. Requisits de seguretat. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
75 UNEIX EN 12503-2:2001 Matalassets esportius. Parteix 2: Matalassets de salt amb perxa i salt d'altura. Requisits de seguretat. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
76 UNEIX EN 12503-3:2001 Matalassets esportius. Parteix 3: Matalassets de judo. Requisits de seguretat. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
77 UNEIX EN 12503-4:2001 Matalassets esportius. Parteix 4: Determinació de l'absorció d'impactes. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
78 UNEIX EN 12503-5:2001 Matalassets esportius. Parteix 5: Determinació de la fricció de base. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
79 UNEIX EN 12503-6:2001 Matalassets esportius. Parteix 6: Determinació de la fricció superior. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
80 UNEIX EN 12503-7:2001 Matalassets esportius. Parteix 7: Determinació de la rigidesa estàtica. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
81 UNEIX EN 12572:1999 Estructures artificials d'escalada. Punts de protecció, requisits d'estabilitat i mètodes d'assaig Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
82 UNE-EN 12628:2000 Accessoris de bussege. Aparells combinats de flotabilitat i rescat. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
83 UNE-EN 12655:1999 Equips de gimnàstica. Anelles. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
84 UNE-EN 13061:2002 Roba de protecció. Espinilleras per a futbolistes. Requisits i mètodes d'assaig. Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
85 UNEIX EN 13089:2000 Equips d'alpinisme i escalada. Piolets. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
86 UNEIX EN 13138-1:2003 Ajudes a la flotació per a l'aprenentatge de la natació. Parteix 1: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig per a les ajudes a la flotació destinades a portar en el cos. Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
87 UNEIX EN 13138-2:2003 Ajudes a la flotació per a l'aprenentatge de la natació. Parteix 2: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig per a les ajudes a la flotació destinades a la seua subjecció. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
88 UNEIX EN 13138-3:2003 Ajudes a la flotació per a l'aprenentatge de la natació. Parteix 3: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig per als flotadors de seient utilitzats pels xiquets. Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
89 UNEIX EN 13158:2000 Robes de protecció. Jaquetes protectores i protectors del cos. Requisits i mètodes d'assaig. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
90 UNEIX EN 13178:2000 Protecció individual dels ulls. Protectors oculars per a usuaris de motos de neu. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris, Professionals, Acompanyants Equipament
91 UNEIX EN 13219:2001 Equips de gimnàstica. Trampolins. Requisits funcionals i de seguretat. Mètodes d'assaig. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
92 UNEIX EN 13277-1:2001 Equips de protecció per a arts marcials. Parteix 1: Requisits generals i mètodes d'assaig. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
93 UNEIX EN 13277-2:2001 Equips de protecció per a arts marcials. Parteix 2: Requisits addicionals i mètodes d'assaig per a proteccions d'empeine, del barb i de l'avantbraç. Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
94 UNEIX EN 13277-3:2001 Equips de protecció per a arts marcials. Parteix 3: Requisits addicionals i mètodes d'assaig per a protectors del tronc. Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
95 UNEIX EN 13277-4:2002 Equips de protecció per a arts marcials. Parteix 4: Requisits addicionals i mètodes d'assaig per a protectors de cap. Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
96 UNEIX EN 13277-5:2002 Equips de protecció per a arts marcials. Parteix 5: Requisits i mètodes d'assaig complementaris per a proteccions genitals i abdominals. Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
97 UNEIX EN 13277-6:2003 Equips de protecció per a arts marcials. Parteix 6: Requisits addicionals i mètodes d'assaig per a proteccions de pit femenines. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
98 UNE-EN 13319:2000 Accessoris de bussege. Profundímetros i instruments de mesurament combinat de la profunditat i el temps. Requisits funcionals i de seguretat. Mètodes d'assaig. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
99 UNE-EN 13451-1:2001 Equipament per a piscines. Parteix 1: Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
100 UNE-EN 13451-2:2001 Equipament per a piscines. Parteix 2: Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a escales, escales i baranes. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
101 UNE-EN 13451-2:AC:2004 Equipament per a piscines. Parteix 2: Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a escales, escales i baranes. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
102 UNE-EN 13451-3:2001 Equipament per a piscines. Parteix 3: Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a accessoris de piscines destinats al tractament d'aigua. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Aspectes mediambientals Usuaris Equipament
103 UNE-EN 13451-4:2001 Equipament per a piscines. Parteix 4: Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a plataformes d'eixida. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
104 UNE-EN 13451-5:2001 Equipament per a piscines. Parteix 5: Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a les línies de carrer. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
105 UNE-EN 13451-6:2001 Equipament per a piscines. Parteix 6: Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a plaques de gir. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
106 UNE-EN 13451-7:2001 Equipament per a piscines. Parteix 7: Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a porteries de water-pol. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
107 UNE-EN 13451-8:2001 Equipament per a piscines. Parteix 8: Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a atraccions aquàtiques. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
108 UNE-EN 13451-10:2004 Equipament per a piscines. Parteix 10: Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a plataformes de salt, trampolins de salt i equipament associat Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
109 UNE-EN 13451-11:2004 Equipament per a piscines. Parteix 11: Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a sòls mòbils de piscina i panells mòbils. Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
110 UNE-EN 13484:2002 Cascos per a usuaris de trineus. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
111 UNE-EN 13537:2002 Requisits per als sacs de dormir Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
112 UNE-EN 13538-1:2002 Determinació de característiques dimensionals dels sacs de dormir. Parteix 1: Dimensions internes. Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
113 UNE-EN 13538-2:2002 Determinació de característiques dimensionals dels sacs de dormir. Parteix 2: Grossor i recuperació elàstica. Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
114 UNE-EN 13538-3:2002 Determinació de característiques dimensionals dels sacs de dormir. Parteix 3: Volum sota càrrega i facilitat d'embalatge. Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
115 UNE-EN 13546:2002 Roba de protecció. Protectors de les mans, els braços, el pit, l'abdomen, les cames, els peus i els genitals per a porters d'hoquei sobre herba i protectors de barbs per als jugadors. Requisits i mètodes d'assaig. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
116 UNE-EN 13567:2002 Roba de protecció. Protectors de les mans, els braços, el pit, l'abdomen, les cames, els genitals i la cara per als esgrimistas. Requisits i mètodes d'assaig. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
117 UNE-EN 13594:2002 Guants de protecció per a motociclistes professionals. Requisits i mètodes d'assaig. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
118 UNE-EN 13595-1:2002 Roba de protecció per a motociclistes professionals. Jaquetes, pantalons i vestits d'una o dues peces. Parteix 1: Requisits generals. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
119 UNE-EN 13595-2:2002 Roba de protecció per a motociclistes professionals. Jaquetes, pantalons i vestits d'una o dues peces. Parteix 2: Mètode d'assaig per a determinar la resistència a l'abrasió per impacte. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
120 UNE-EN 13595-3:2002 Roba de protecció per a motociclistes professionals. Jaquetes, pantalons i vestits d'una o dues peces. Parteix 3: Mètode d'assaig per a determinar la resistència al trencament. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
121 UNE-EN 13595-4:2002 Roba de protecció per a motociclistes professionals. Jaquetes, pantalons i vestits d'una o dues peces. Parteix 4: Mètode d'assaig per a determinar la resistència al tall per impacte. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
122 UNE-EN 13613:2002 Equip per a esports sobre rodes. Monopatines. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig. Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
123 UNEIX EN 13634:2002 Calçat de protecció per a motociclistes professionals. Requisits i mètodes d'assaig. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
124 UNE-EN 13781:2002 Cascos de protecció per a conductors i passatgers de motos de neu i bobsleighs. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris, Professionals, Acompanyants Equipament
126 UNE-EN 13843:2003 Equipament per a esports sobre rodes. Patins en línia. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig. Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
127 UNE-EN 13899:2003 Equipament per a esports sobre rodes. Patins en línia. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig. Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
128 UNEIX EN 14021:2004 Protectors contra pedres per a motociclisme tot terreny destinats per a protegir als conductors de pedres i enderrocs. Requisits i mètodes d'assaig. Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
129 UNEIX EN 14120:2003 Roba de protecció. Protectors de nina, mans, colzes i genolls per als usuaris d'equipament d'esports sobre rodes. Requisits i mètodes d'assaig. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
130 UNE-EN 14225-1:2005 Vestits de bussege. Parteix 1: Vestits humits. Requisits i mètodes d'assaig. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
131 UNEIX EN 14225-2:2005 Vestits de bussege. Parteix 2: Vestits secs. Requisits i mètodes d'assaig. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
132 UNEIX EN 14225-3:2005 Vestits de bussege. Parteix 3: Vestits amb sistema d'escalfament o refredament actiu Requisits i mètodes d'assaig. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
133 UNEIX EN 14225-4:2005 Vestits de bussege. Parteix 4: Vestits d'una atmosfera. Requisits relatius al factor humà i mètodes d'assaig. Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
134 UNEIX EN 14468-1:2005 Tennis de taula. Parteix 1: Taules per a tennis de taula, requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
135 UNEIX EN 14468-2:2005 Tennis de taula. Parteix 2: Pals per a l'assemblatge de la xarxa. Requisits i mètodes d'assaig. Funcionalitat Usuaris Equipament
136 UNEIX EN 14572:2005 Cascos d'altes prestacions per a activitats hípicas Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
137 UNEIX EN 14619:2005 Equip d'esports sobre rodes. Patinets. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Equipament
138 UNEIX EN ISO 5912:2005 Tendes de campanya. (ISO 5912:2003). Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
139 UNEIX EN ISO 10256:2004 Proteccions de cap per a ús en hoquei sobre gel (ISO 10256:2003) Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
140 UNEIX EN ISO 14460:1999 Robes de protecció per als conductors de vehicles de competició. Protecció contra la calor i la flama. Requisits de comportament i mètodes d'assaig. (ISO 14460:1999) Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
141 UNEIX EN ISO 14460/A1:2002 Roba de protecció per a conductors d'automòbils de carreres. Protecció contra la calor i les flames. Requisits de comportament i mètodes d'assaig. (ISO 14460:1999/Amd 1:2002) Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris Equipament
142 UNEIX 147101:2000 IN Equipament de les àrees de joc. Guia d'aplicació de la norma UNE-EN 1176-1 Funcionalitat Professionals,  
143 UNEIX 147102:2000 IN Equipament de les àrees de joc. Guia per a l'aplicació de la norma UNE-EN 1176-7 Funcionalitat Professionals,  
144 UNEIX 147103:2001 Planificació i gestió de les àrees i parcs de joc a l'aire lliure Funcionalitat Professionals,  
145 UNEIX 172001:2004 IN Senyalització en les àrees de joc Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Senyalització,
146 UNE-EN 1176-1:1999 Equipament de les àrees de joc. Parteix 1: Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig. Seguretat, Usuaris, Acompanyants Equipament
147 UNEIX- EN 1176-1/A1:2002 Equipament de les àrees de joc. Parteix 1: Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig. Seguretat, Usuaris, Acompanyants Equipament
148 UNEIX- EN 1176-1/A2:2003 Equipament de les àrees de joc. Parteix 1: Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig. Seguretat, Usuaris, Acompanyants Equipament
149 UNE-EN 1176-2:1999 Equipament de les àrees de joc. Parteix 2: Requisits de seguretat específics addicionals i mètodes d'assaig per a gronxadors Seguretat, Usuaris, Acompanyants Equipament
150 UNEIX- EN 1176-2/A1:2003 Equipament de les àrees de joc. Parteix 2: Requisits de seguretat específics addicionals i mètodes d'assaig per a gronxadors. Seguretat, Usuaris, Acompanyants Equipament
151 UNE-EN 1176-3:1999 Equipament de les àrees de joc. Parteix 3: Requisits de seguretat específics addicionals i mètodes d'assaig per a tobogans. Seguretat, Usuaris, Acompanyants Equipament
152 UNEIX- EN 1176-3/A1:2003 Equipament de les àrees de joc. Parteix 3: Requisits de seguretat específics addicionals i mètodes d'assaig per a tobogans. Seguretat, Usuaris, Acompanyants Equipament
153 UNEIX- EN 1176-4/A1:2003 Equipament de les àrees de joc. Parteix 4: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig complementaris específics per a tirolinas. Seguretat, Usuaris, Acompanyants Equipament
154 UNEIX- EN 1176-5:1999 Equipament de les àrees de joc. Parteix 5: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig complementaris específics per a carrusels. Seguretat, Usuaris, Acompanyants Equipament
155 UNEIX- EN 1176-5/A1:2002 Equipament de les àrees de joc. Parteix 5: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig complementaris específics per a carrusels. Seguretat, Usuaris, Acompanyants Equipament
156 UNEIX EN 1176-5:2003 Equipament de les àrees de joc - Parteix 5: Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig per a carrusels. Seguretat, Usuaris, Acompanyants Equipament
157 UNEIX EN 1176-6:1999 Equipament de les àrees de joc - Parteix 6: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig complementaris específics per a balancines. Seguretat, Usuaris, Acompanyants Equipament
158 UNEIX EN 1176-6/A1:2002 Equipament de les àrees de joc - Parteix 6: Requisits de seguretat i mètodes d'assaig complementaris específics per a balancines. Seguretat, Usuaris, Acompanyants Equipament
159 UNEIX EN 1176-7:1998 Equipament de les àrees de joc - Parteix 7: Guia per a la instal·lació, inspecció, manteniment i utilització Seguretat, Usuaris Equipament
160 UNEIX EN 1177:1998 Revestiment de les superfícies d'àrees de joc absorbidors d'impactes- Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Confort Usuaris, Acompanyants Construtivos
161 UNEIX EN 1177/A1:2002 Revestiment de les superfícies d'àrees de joc absorbidors d'impactes- Requisits de seguretat i mètodes d'assaig Seguretat, Confort Usuaris, Acompanyants Construtivos
162 UNE-EN 12193:2000 Il·luminació. Il·luminació d'instal·lacions esportives Seguretat, Funcionalitat, Confort Usuaris, Professionals, Acompanyants Construtivos, Senyalització
163 UNEIX 41910:2001 IN Instal·lacions per a espectadors en espais esportius: Criteris de disposició per a l'àrea de visió. Funcionalitat, Confort Acompanyants Construtivos
164 EN 13200-1:2003 Spectator facilites. Part 1: Layout criteria for spectator viewing area. Specification Funcionalitat, Confort Acompanyants Construtivos
165 EN 13200-3:2005 Spectator facilities. Part 3: Separating elements. Requirements Funcionalitat, Confort Acompanyants Construtivos
166 UNEIX 41958:2000 IN Paviments esportius. Seguretat, Funcionalitat Usuaris, Professionals Construtivos
167 UNEIX 41959-1:2002 IN Superfícies esportives d'herba natural. Parteix 1: Sistemes de construcció per a superfícies esportives de futbol, rugbi i golf. Funcionalitat Professionals, Construtivos
168 UNEIX 41959-2:2002 IN Superfícies esportives d'herba natural. Parteix 2: Sistemes de reg automàtic en superfícies esportives de futbol i rugbi. Funcionalitat, Aspectes mediambientals Usuaris, Professionals Construtivos
169 UNE-EN 1516:2000 Paviments per a superfícies esportives. Determinació de la resistència a la petjada romanent. Funcionalitat   Construtivos
170 UNE-EN 1517: 2000 Paviments per a superfícies esportives. Determinació de la resistència a l'impacte. Funcionalitat   Construtivos
171 UNE-EN 1569: 2000 Paviments esportius. Determinació del comportament sota càrrega rodant Funcionalitat   Construtivos
172 UNE-EN 1969: 2000 Paviments per a superfícies esportives. Determinació d'espessor de paviments sintètics per a superfícies esportives. Funcionalitat   Construtivos
173 UNE-EN 12228: 2002 Paviments esportius. Determinació de la resistència de les juntes dels paviments sintètics Funcionalitat   Construtivos
174 UNE-EN 12229: 2000 Paviments per a superfícies esportives. Procediment per a la preparació de provetes d'assaig d'herba artificial i moqueta. Funcionalitat   Construtivos
175 UNE-EN 12230:2003 Superfícies per a àrees esportives. Determinació de les característiques de tracció de les superfícies esportives sintètiques. Funcionalitat   Construtivos
176 UNE-EN 12231:2004 Superfícies per a àrees esportives. Mètodes d'assaig. Determinació de la coberta vegetal de la gespa natural. Funcionalitat   Construtivos
177 UNE-EN 12232:2003 Superfícies per a àrees esportives. Determinació de l'espessor de feltre de la gespa natural. Funcionalitat   Construtivos
178 UNE-EN 12233:2003 Superfícies per a àrees esportives. Determinació de l'altura de l'herba de la gespa natural. Funcionalitat   Construtivos
179 UNE-EN 12234:2002 Superfícies per a àrees esportives. Determinació del comportament a la rodadura de la pilota. Funcionalitat Usuaris Construtivos
180 UNE-EN 12234:2003 ERRATUM Superfícies per a àrees esportives. Determinació del comportament a la rodadura de la pilota. Funcionalitat Usuaris Construtivos
181 UNE-EN 12235:2006 Superfícies esportives. Determinació del comportament vertical d'una pilota o pilota. Funcionalitat Usuaris Construtivos
182 UNE-EN 12616:2003 Superfícies per a àrees esportives. Determinació de la infiltració d'aigua. Funcionalitat Usuaris Construtivos
183 UNE-EN 13672:2005 Superfícies esportives. Determinació de la resistència a l'abrasió de la gespa sintètica sense farcit. Seguretat, Confort Usuaris Construtivos
184 UNE-EN 13744:2006 Superfícies esportives. Mètode d'envelliment accelerat per immersió en aigua calenta. Funcionalitat   Construtivos
185 EN 13475:2004 Surface for sports areas. Determination of spectacular reflectance. Funcionalitat, Confort Usuaris, Professionals, Acompanyants Construtivos, Senyalització
186 EN 13476:2004 Surface for sports areas. Determination of dimensional changes due to the effect of varied water, frost and heat conditions. Funcionalitat Usuaris, Professionals Construtivos
187 UNE-EN 13817:2006 Superfícies esportives. Mètode d'envelliment accelerat per exposició a l'aire calent. Funcionalitat   Construtivos
188 UNE-EN 13864:2006 Superfícies esportives. Determinació de la resistència a tracció de les fibres sintètiques. Funcionalitat Usuaris Construtivos
189 EN 13865:2003 Surface for sports areas. Determination of angled ball behaviour. Tennis Funcionalitat Usuaris Construtivos
190 EN 14808:2005 Surface for sports areas. Determination of xoc absorption. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Construtivos
191 EN 14809:2005 Surface for sports areas. Determination of vertical deformation. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Construtivos
192 EN 14836:2005 Synthetic surfaces for outdoor sports areas. Seguretat, Funcionalitat Usuaris Construtivos
193 EN 14952:2005 Surface for sports areas. Determination of water absorption of unbound minerals surfaces. Funcionalitat, Aspectes mediambientals Usuaris, Professionals Construtivos
194 EN 14953:2005 Surface for sports areas. Determination of thickness of unbound mineral surfaces. Funcionalitat Usuaris Construtivos
195 EN 14954:2005 Surface for sports areas. Determination of hardness of natural turf and unbound mineral surfaces for outdoor sports areas. Funcionalitat Usuaris Construtivos
196 EN 14955:2005 Surface for sports areas. Determination of composition and participle shape of unbound mineral surfaces for outdoor sports areas. Funcionalitat, Aspectes medioambientalesConfort Usuaris Construtivos
197 EN 14956:2005 Surface for sports areas. Determination of water content of unbound mineral surfaces for outdoor sports areas. Funcionalitat, Aspectes mediambientals   Construtivos
198 UNE-EN 14467:2004 Serveis de bussege recreatiu. Requisits per als proveïdors de serveis de bussege recreatiu amb equip autònom. Funcionalitat Usuaris, Professionals  
199 UNE-EN ISO 17201-1:2006 Acústica. Soroll en galeries de tir. Parteix 1: Determinació de l'energia d'una font acústica en l'eixida de la boca de l'arma (ISO 17201-1:2005) Seguretat, Salubritat, Funcionalitat, Confort Usuaris, Professionals Equipament
200 UNE-EN 1176-4:1999 Equipament de les àrees de joc. Parteix 4: Requisits de seguretat i mètodes d'assajos complementaris específics per a tirolinas. Seguretat, Usuaris Equipament
201 UNE-EN 14206:2003 Embarcacions de navegació interior. Passarel·les per a embarcacions de passatgers. Requisits, assajos. Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Construtivos
202 UNEIX 41500:2001 IN Accessibilitat en l'edificació i l'urbanisme. Criteris generals de disseny. Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Construtivos
203 UNEIX 41501:2002 Símbol d'accessibilitat per a la mobilitat. Regles i graus d'ús. Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Senyalització,
204 UNEIX 41510:2001 Accessibilitat en l'urbanisme. Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Construtivos
205 UNEIX 41512: 2001 Accessibilitat en les platges i en el seu entorn. Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Construtivos Equipament
206 UNEIX 41520:2002 Accessibilitat en l'edificació. Espais de comunicació horitzontal. Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Construtivos
207 UNEIX 41522:2001 Accessibilitat en l'edificació. Accessos als edificis. Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Construtivos
208 UNEIX 41523:2001 Accessibilitat en l'edificació. Espais higiènic-sanitaris. Accessibilitat, Funcionalitat, Confort Usuaris, Professionals, Acompanyants Construtivos
209 PNE41511 Accessibilitat en parcs i jardins. (Projecte de norma). Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Construtivos Equipament
210 PNE41521 Accessibilitat en l'edificació. Elements de comunicació vertical. (Projecte de norma). Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Construtivos
211 UNE-EN 81-70:2004 Accessibilitat als ascensors per a persones incloses les persones amb discapacitat. Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Construtivos Equipament
212 UNE-EN 1756-2:2005 Comportes elevadores. Plataformes elevadores per a muntatge sobre vehicles rodants. Requisits de seguretat. Parteix 2: Plataformes elevadores per a passatgers. Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Construtivos Equipament
213 UNEIX 127029:2002 Rajoles tàctils prefabricades de formigó. Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Construtivos Equipament
214 UNEIX 1399801:2003 Aplicacions informàtiques per a persones amb discapacitat. Requisits d'accessibilitat a l'ordinador. Maquinari. Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Equipament
215 UNEIX 1399802:2003 Aplicacions informàtiques per a persones amb discapacitat. Requisits d'accessibilitat a l'ordinador. Programari. Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Equipament
216 UNEIX 1399803:2004 Aplicacions informàtiques per a persones amb discapacitat. Requisits d'accessibilitat per a continguts en la web. Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Equipament
217 UNEIX 170001-1:2001 Accessibilitat global. Criteris per a facilitar l'accessibilitat a l'entorn. Parteix 1: Requisits DALGO. Accessibilitat, Funcionalitat Usuaris, Professionals, Acompanyants Construtivos, Senyalització Equipament
218 UNEIX 170001-2:2001 Accessibilitat global. Criteris per a facilitar l'accessibilitat a l'entorn. Parteix 2: Sistema de gestió de l'accessibilitat global.      
219 UNEIX 17006:2003 IN Directrius perquè el desenvolupament de les normes tinga en compte les necessitats de les persones majors i les persones amb discapacitat. (Adopció de la Guia CEN/CENELEC 6:2002, idèntica a la Guia ISO/IEC 71:2001).