Procediment de sol·licitud del vot electrònic

 • Qui pot sol·licitar el procediment de vot electrònic: 

  Segons estableix l'Ordre ECI 3567/2007, de 4 de desembre, el procediment de vot electrònic que estableix el Consell Superior d'Esports podrà ser sol·licitat per qualsevol candidat a la Presidència d'una Federació esportiva espanyola sempre que es presente més d'una candidatura a aquesta Presidència. La Junta Electoral de la Federació haurà de posar en coneixement del Consell Superior d'Esports si algun dels candidats a la Presidència ha sol·licitat la utilització d'aquest sistema de votació amb una antelació de 15 dies a la reunió de l'Assemblea General en la qual es trie al seu President.

  

 • Documentació a aportar per part de la Junta Electoral de la Federació

A fi de personalitzar el sistema de vot electrònic, la Federació en la qual s'haja sol·licitat aquest sistema de votació haurà de proporcionar al CSD les següents dades:

  • Data i ubicació de l'Assemblea General
  • Nombre d'asambleístas amb dret a vot
  • Nom i Cognoms dels candidats a President
  • Ordre de presentació de les candidatures
  • Opcionalment, fotografies dels candidats (si algun dels candidats prefereix no aportar fotografia no s'usaran fotografies en el sistema de vot electrònic)