Estadístiques, enquestes i informes

Anuaris d'Estadístiques Esportives

Publicacions elaborades per la Divisió d'Estadística i Estudis de la Secretaria General Tècnica del Ministeri, que arrepleguen la selecció dels resultats estadístics més rellevants de l'àmbit esportiu elaborats a partir de les múltiples fonts estadístiques disponibles. L'interés d'estos treballs és facilitar una ferramenta útil per a un coneixement objectiu de la situació del sector esportiu a Espanya i de la seua evolució.

Data de publicació: 25 de maig de 2023

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPORTEData és una base de dades amb sèries estadístiques del sector deportes accessibles per Internet, que inclou informació estadística metodològica o numèrica, que el Ministeri produïx, sistematitza o difon. Es tracta d'un sistema d'emmagatzematge i difusió de les estadístiques disponibles per a este sector anàleg a l'utilitzat en l'actualitat per l'Institut Nacional d'Estadística.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enquesta d'hàbits esportius 2022

L'enquesta, pertanyent al Pla Estadístic Nacional 2021-2024, ha sigut realitzada pel Ministeri de Cultura i Esport al costat del Consell Superior d'Esports, i ha comptat amb la col·laboració de l'Institut Nacional d'Estadística en el seu disseny mostral. Dirigida a persones de 15 anys d'ara endavant, la seua finalitat principal és obtindre indicadors relatius als hàbits esportius dels espanyols. 

Última data d'actualització de les dades: 15 de Desembre 2022.

 

Enllaços a enquestes anteriors:

  1. Enquesta d'hàbits esportius 2020
  2. Enquesta d'hàbits esportius 2015
  3. Enquesta d'hàbits esportius 2010
  4. Enquesta d'hàbits esportius 2005

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------