Esport d'Alt Nivell i Alt Rendiment

L'esport d'alt nivell es considera d'interés per a l'Estat, mentre que constituïx un factor essencial en el desenvolupament esportiu, per l'estímul que suposa per al foment del deporte base, en virtut de les exigències tècniques i científiques de la seua preparació, i per la seua funció representativa d'Espanya en les proves o competicions esportives oficials de caràcter internacional (Llei 10/1990 del Deporte/Títol Primer. Principis Generals. Art. 6). A Espanya el desenvolupament de l'Esport d'Alt nivell i Alt Rendiment residix en les Federacions Esportives Espanyoles amb la col·laboració de les Comunitats Autònomes. Està finançat principalment per l'Estat i el seu objectiu és elevar el nivell esportiu d'Espanya internacionalment.