Sociedades Anónimas Deportivas

Societats Anònimes Esportives

Forma jurídica que han d'adoptar tots els clubs o els seus equips professionals que participen en competicions esportives oficials de caràcter professional i d'àmbit estatal. Llistats, subscripcions i procediments de transformació