Centre Especialitzat d'Alt Rendiment de Ciclisme, a Palma de Mallorca (Balears)

Adreça
:
Velòdrom Palma Arena. Av. Uruguai s/n 0710 – PALMA DE MALLORCA
Telèfon
:
971 76 13 52
Fax
:
609 24 46 50
E-mail
:
acanals@stryc.org
Informació
Titular
:
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Gestió
:
Real Federació Espanyola de Ciclisme
Data de classificació
:
11 d'agost de 2014
Serveis Generals de suport
Unitat Capac./. Titularitat Període d'ús Distància a 

la instalac.
Centre Mèdic-Esportiu 20 CEAR de Ciclisme Continu En instal·lació
Biblioteca 30 Escola Balear de l’Esport Continu En instal·lació
Residència indefinida privada Continu 14 km
Sala musculación 15 CEAR de Ciclisme Continu En instal·lació
Instal·lacions esportives
Unitats Esportives

(amb característiques)
Adreça Dimensions Cobertes Distància a 

la residència
Velòdrom Palma Arena Av. Uruguai s/n. 07010-Palma 250m de corda per 7m d'amplària 14 Km