Introducció i adreces de contacte

Concepte:

  • Es denomina Esport en edat escolar a totes aquelles activitats que, de forma organitzada se celebren fora del programa de l'assignatura d'Educació Física en els centres escolars, clubs, associacions, etc i en les quals participen estudiants en edat escolar.

 

Lloc i regulació de participació:

  • Aquestes activitats es poden realitzar en diversos llocs en el mateix Centre Escolar, a través dels diferents Ajuntaments o en els Clubs esportius i en conseqüència, baix diferent formes de regulació i organització, per la qual cosa no sempre han de consistir en unes competicions excessivament reglades.

    En aquestes activitats a més del Consell Superior d'Esports, formen part activa en les mateixes les Comunitats Autònomes i les Federacions Esportives.

 

Objectius:

  • Els principals objectius són, a més de contribuir a una millor formació Integral  de la persona, ensenyant a l'estudiant el valor de la cooperació i el treball en equip, ajudar a un desenvolupament físic més sa i harmoniós com així mateix a emprar el temps d'oci de forma divertida.

 

Competicions

  • El Consell Superior d'Esports convoca anualment els Campionats d'Espanya en edat escolar per seleccions autonòmiques. Tot el relacionat amb aquesta convocatòria (normativa, resultats, memòries d'activitats, etc) es pot seguir en les diverses pàgines web d'est d'aquest mateix canal d'Esport Escolar, que s'actualitza segons es vagen produint les novetats.
  • Així mateix, Espanya és membre de ple dret de la Federació Internacional d'Esport Escolar (I.S.F.) , i com a tal, participa anualment en algunes de les competicions internacionals que aquesta convoca. En el canal de les activitats internacionals pots seguir també la informació respectiva.

 

Si necessites més informació sobre aquest àmbit de l'esport, pots contactar en aquesta adreça de correu electrònic: deporte.escolar@csd.gob.es