Capacitats físiques bàsiques

Mitjançant els protocols de realització de les proves, es pretén mesurar les capacitats físiques bàsiques. Per a açò es realitzen una sèrie de proves:

  1. 30 metres llançats
  2. Salt vertical
  3. Llançament frontal pilota medicinal
  4. Flexibilitat
  5. Test Cooper
  6. Test course navette