Rodríguez Uribes recibe en el CSD al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo

Van parlar sobre l'accés a la pràctica esportiva dels menors que no es troben en situació regular.

Madrid, 20 de febrer de 2024.- El president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, ha rebut este dimarts al Defensor del Poble, Ángel Gabilondo.

En la reunió han analitzat, entre altres assumptes, la situació en la qual es troben menors estrangers que desitgen inscriure's en una federació esportiva. El Defensor del Poble rep queixes sobre este tema per les dificultats a les quals s'enfronten per a poder inscriure's, sobretot, en futbol federat.

Així, Gabilondo i Rodríguez Uribes van parlar sobre la Llei de l'Esport, aprovada al desembre de 2022, especialment quant a la  necessitat de no obstaculitzar l'accés a la pràctica esportiva i a la federació dels menors que no es troben en situació regular.

I van coincidir que seria desitjable que s'arbitre el millor procediment davant les diferents federacions esportives per a garantir que no càpien interpretacions que pogueren limitar l'exercici dels drets dels estrangers a l'hora d'obtindre llicència, i que no puguen ser indegudament interpretada amb la negació d'eixa titularitat.