Rodríguez Uribes rep en el CSD al Defensor del Poble, Ángel Gabilondo

Van parlar sobre l'accés a la pràctica esportiva dels menors que no es troben en situació regular.

Madrid, 20 de febrero de 2024.- El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha recibido este martes al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

En la reunión han analizado, entre otros asuntos, la situación en la que se encuentran menores extranjeros que desean inscribirse en una federación deportiva. El Defensor del Pueblo recibe quejas al respecto por las dificultades a las que se enfrentan para poder inscribirse, sobre todo, en fútbol federado.

Así, Gabilondo y Rodríguez Uribes hablaron sobre la Ley del Deporte, aprobada en diciembre de 2022, especialmente en  lo relativo a la necesidad de no obstaculizar el acceso a la práctica deportiva y a la federación de los menores que no se encuentren en situación regular.

I van coincidir que seria desitjable que s'arbitri el millor procediment davant les diferents federacions esportives per garantir que no càpiguen interpretacions que poguessin limitar l'exercici dels drets dels estrangers a l'hora d'obtenir llicència, i que no puguin ser indegudament interpretada amb la negació d'aquesta titularitat.