Rodríguez Uribes recibe no CSD ao Defensor do Pobo, Anxo Gabilondo

Falaron sobre o acceso á práctica deportiva dos menores que non se atopan en situación regular.

Madrid, 20 de febreiro de 2024.- O presidente do Consello Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, recibiu este martes ao Defensor do Pobo, Anxo Gabilondo.

Na reunión analizaron, entre outros asuntos, a situación na que se atopan menores estranxeiros que desexan inscribirse nunha federación deportiva. O Defensor do Pobo recibe queixas respecto diso polas dificultades ás que se enfrontan para poder inscribirse, sobre todo, en fútbol federado.

Así, Gabilondo e Rodríguez Uribes falaron sobre a Lei do Deporte, aprobada en decembro de 2022, especialmente no relativo  á necesidade de non obstaculizar o acceso á práctica deportiva e á federación dos menores que non se atopen en situación regular.

E coincidiron en que sería desexable que se arbitre o mellor procedemento ante as distintas federacións deportivas para garantir que non caiban interpretacións que puidesen limitar o exercicio dos dereitos dos estranxeiros á hora de obter licenza, e que non poidan ser indebidamente interpretada coa negación desa titularidade.