Definició i acreditació dels DONEN

Són esportistes d'alt nivell, aquells que hagen sigut acreditats com a tal, per resolució del President del Consell Superior d'Esports. Les relacions d'esportistes d'alt nivell es publiquen en el BOE.

Estos esportistes han d'haver complit els requisits i condicions definits en els articles 3 i 4 del reial decret sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment, prèviament a ser acreditats com d'alt nivell, i perdran esta condició d'acord al que es disposa en els articles 15 i 16 d'aquest reial decret.

La sol·licitud de la condició d'alt nivell, es realitza a través de la Federació Espanyola corresponent, en un termini màxim de 6 mesos després d'haver finalitzat la competició esportiva, en la qual l'esportista haja realitzat el resultat. Una vegada inclòs en la Resolució, l'esportista pot sol·licitar directament certificat d'aquesta condició al Consell Superior d'Esports (91 5896680).

Per a consultar si una persona és, o ha sigut esportistes d'alt nivell, polse ací per a accedir al Servici de Consulta d'Esportistes d'Alt Nivell.