Definición e acreditación de DANOS

Son deportistas de alto nivel, aqueles que fosen acreditados como tal, por resolución do Presidente do Consello Superior de Deportes. As relacións de deportistas de alto nivel publícanse no BOE.

Estes deportistas deben cumprir os requisitos e condicións definidos nos artigos 3 e 4 do real decreto sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento, previamente a ser acreditados como de alto nivel, e perderán esta condición de acordo ao disposto nos artigos 15 e 16 de devandito real decreto.

A solicitude da condición de alto nivel, realízase a través da Federación Española correspondente, nun prazo máximo de 6 meses despois de finalizar a competición deportiva, na que o deportista realizase o resultado. Unha vez incluído na Resolución, o deportista pode solicitar directamente certificado da devandita condición ao Consello Superior de Deportes (91 5896680).

Para consultar se unha persoa é, ou foi deportistas de alto nivel, pulse aquí para acceder ao Servizo de Consulta de Deportistas de Alto Nivel.