Pistes xicotetes

La present norma de projecte és aplicable en totes aquelles pistes xicotetes que es realitzen total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports i per a les quals es realitzen per a la celebració de competicions federatives d'àmbit nacional, així mateix pot servir de referència per al disseny i construcció d'instal·lacions esportives que no complisquen els anteriors requisits.

Esta norma de projecte enumera les condicions relatives a planificació, disseny i condicions tècniques de materials, sistemes i instal·lacions concernents a les instal·lacions esportives a l'aire lliure denominades pistes xicotetes, aptes per a la pràctica dels següents esports:

 • Baloncesto
 • Minibasket
 • Balonmano
 • Pádel
 • Balonmano-Playa
 • Patinaje artístic
 • Futbol-Platja
 • Pilota-Frontó
 • Fútbol Sala
 • Tenis
 • Hockey Sala
 • Tenis-Platja
 • Hockey sobre patins
 • Voleibol
 • Hockey sobre patins en línia
 • Vóley-Platja

Así como l'educació física escolar i tots aquells esports o modalitats esportives que puguen incorporar-se si es consideren aptes per a realitzar-se en pistes xicotetes. La pràctica d'eixos esports serà tant com a esport federatiu de competició, esport recreatiu per a tots i/o esport escolar.

Las normes reglamentàries de cadascun d'estos esports o especialitats esportives constituïxen document a part de la present norma de projecte.

Quedan fóra de l'àmbit d'esta norma de projecte, les instal·lacions cobertes i tancades útils per a la pràctica d'algun dels esports citats, la majoria de les quals s'arrepleguen en la norma de projecte “SP-Sales i Pabellones”